Četrta regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije na Bledu

Geodetska uprava RS bo v dneh od 8. do 10. junija 2011 gostiteljica četrte regionalne konference o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije.

Četrta regionalna konferenca pomeni nadaljevanje regionalne pobude začete leta 2008 v Opatiji, kjer je bila organizirana prva konferenca. Poleg gostiteljev in organizatorjev se konference udeležujejo še predstavniki državnih geodetskih služb Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Republike Srbske, Hrvaške, Makedonije, Kosova in Albanije ter predstavniki Svetovne Banke, FAO, Eurogeographicsa in drugih mednarodnih organizaciji. Udeleženci konference si izmenjajo izkušnje in informacije o dosežkih, ki so jih posamezne države realizirale na področju reformiranja evidentiranja nepremičnin. Letošnja tema konference je povezana z izpolnjevanjem ciljev smernic Katastra 2014 in izvajanjem obveznosti iz direktive INSPIRE v državnih geodetskih službah v regiji. Konferenca bo potekala v hotelu Kompas na Bledu. Več informaciji je na voljo na spletni strani konference www.4rsc-bled.siČetrta regionalna konferenca pomeni nadaljevanje regionalne pobude začete leta 2008 v Opatiji, kjer je bila organizirana prva konferenca. Poleg gostiteljev in organizatorjev se konference udeležujejo še predstavniki državnih geodetskih služb Črne gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Republike Srbske, Hrvaške, Makedonije, Kosova in Albanije ter predstavniki Svetovne Banke, FAO, Eurogeographicsa in drugih mednarodnih organizaciji. Udeleženci konference si izmenjajo izkušnje in informacije o dosežkih, ki so jih posamezne države realizirale na področju reformiranja evidentiranja nepremičnin. Letošnja tema konference je povezana z izpolnjevanjem ciljev smernic Katastra 2014 in izvajanjem obveznosti iz direktive INSPIRE v državnih geodetskih službah v regiji. Konferenca bo potekala v hotelu Kompas na Bledu. Več informaciji je na voljo na spletni strani konference www.4rsc-bled.si