Gradiva 7. slovenskega INSPIRE dneva

 
NOVE PERSPEKTIVE
INSPIRE DANES in JUTRI
Smo pripravljeni na skupen digitalni ekosistem za okolje in trajnostni razvoj?
Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave RS
INSPIRE v Sloveniji
mag. Uroš Mladenović, mag. Matej Sotlar, Geodetska uprava RS
EuroGEO, Horizon Europe and the Environmental Observation Community
Jean Dusart, Generalni direktorat za razvoj in raziskave, Evropska komisija
IZKUŠNJE UPRAVLJANJA S PROSTORSKIMI INFORMACIJAMI
Evidenca hidrografije in vodnih zemljišč (EHVZ) - vzdrževanje in povezovanje
Urška Kušar, Direkcija Republike Slovenije za vode
Naravovarstveni informacijski sistem LIFE NarcIS
Rok Havliček, Agencija Republike Slovenije za okolje
The Location Interoperability Framework Observatory (LIFO): state of play and possible usages
Massimo Pedroli, Deloitte Consulting
EO4GEO - INOVATIVNO GEOIZOBRAŽEVANJE
EO4GEO: a Sectoral Strategy for skills development in the Space Geoinformation sector
Carbonaro Milva (GISIG)
EO4GEO Training Actions – Hands on experience from the courses
Markus Kerschbaumer (SpaSe), Gabriele Leoni (ISPRA), Greger Lindberg (GIB), Andreas Kazantzidis (UPAT)
Environmental intelligence in Space and on Earth
dr. Domen Mongus (UM FERI), dr. Tomaž Rotovnik (Skylabs)

Na tej povezavi so na voljo tudi video vsebine.