ISO TC/211 standards in action

Seminar ISO /TC211 - Standards in action

V sredo, 5. junija 2019, je v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v sklopu 48. plenarnega sestanka ISO/TC 211 potekal seminar z naslovom Standards in action, odprt za strokovno javnost. Seminarja se običajno udeležijo tako delegati plenarnega zasedanja ISO/TC211 kot širša strokovna javnost.

mag. Erna Flogie Dolinar

      Uvodni nagovor namestnice gen. direktorja GURS                                Del članov slovenske delegacije

Letos je plenarni sestanek ISO/TC211 potekal v Sloveniji, v Mariboru. Celodnevni seminar, ki ga je gostil Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST), sta z uvodnima govoroma otvorili Vesna Klofutar Mančič, vodja službe za standardizacijo SIST ter mag. Erna Flogie Dolinar, namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije (GU). Erna Flogie Dolinar je poudarila pomen globalne standardizacije na področju prostorskih podatkov in geoinformatike ter zaželela udeležencem uspešno delo.

Seminarja se je udeležila tudi številna slovenska delegacija: člani tehničnega odbora GIG za geografske informacije pri  SIST, obe uvodničarki, številni slovenski predstavljavci uporabe standardov v praksi in drugi. Seznam predstavljenih tem si je dostopen tukaj.


Po zaključku plenarnega tedna  bodo predstavitve tudi objavljene na spletni strani ISO/TC 211