57. sestanek MIG-T

57. sestanek tehnične podskupine INSPIRE skupine za implementacijo in vzdrževanje MIG-T je potekal 23. 5. 2019 preko spleta. Govora je bilo o trenutnih MIWP (Maintenance and Implementation Work Programme) in SDW (Spatial Data on the Web) aktivnostih, o novostih na Geoportalu in vsebovanih aplikacijah, na koncu pa je bilo podanih še nekaj informacij o prihajajočih dogodkih.

Ena vidnejših pridobitev je nov forum INSPIRE Community Forum, ki je naslednik Thematic Clusters foruma. V času sestanka so se vsebine še dopolnjevale, zato naj bi bilo uradno obvestilo poslano do konca maja.

Skupina za alternativne formate (MIWP 2017.2) zaključuje z delom. Objavili so predlog formatov in primere implementacij. Pričakujejo, da bo na junijskem sestanku MIG akcija formalno zaključena.

Na junijskem sestanku MIG bodo tudi prediskutirali predlog prenove indikatorjev za monitoring. Predstavnik DG ENV je pojasnil, da letos ne bo direktnega odziva komisije na posodobljena poročila; komisija bo pripombe poslala v letu 2020.

Predstavnik JRC je države članice pozval, da pošljejo informacije o načinu identifikacije odprtih zbirk podatkov. Kot osnovo naj vzamejo informacije, ki so jih zagotovile pred 2 leti.

Razvoj zalednega sistema za Re3gistry v2.0 je zaključen. Pospešeno se izdeluje uporabniški vmesnik. Upajo, da bo testna verzija pripravljena do začetka poletja (junija).

JRC vzpodbuja uporabo Reference Validatorja, ki bi opozoril na veliko napak, ki se pojavijo pri harvestiranju. S tem se bo precej zmanjšalo število odprtih težav na Helpdesk-u.
Novosti na Geoportalu:
  • Prevod naslova in povzetka v angleščino (viden po naslednjem harvestiranju);
  • Omogočeno filtriranje po temah (npr. prikaz vseh zbirk s stavbami za vse države).

Orodje Linkage Checker je pripravljeno, trenutno izvajajo varnostne preglede. V načrtu imajo objavo do konca drugega tedna. Linkage Checker bo znal preverjati povezave med zbirkami in servisi – tako med objavljenimi na INSPIRE kot tudi neobjavljenimi, če bomo le zagotovili datoteko z metapodatki.
Sestanek MIG v juniju bo trajal samo 1 dan. Drugi dan bo delavnica o prihodnosti INSPIRE po letu 2020.

Spletna stran za konferenco INSPIRE Helsinki 2019 je delujoča. Med konferenco bodo v Helsinkih tudi druge konference, zato priporočajo, da se rezervacije hotelov opravijo čim prej.

Začeli so se pogovori o glavni temi INSPIRE konference 2020, ki bo v Dubrovniku. V naslednjih tednih se bo postavila spletna stran, kjer bodo objavljene informacije o časovnem okviru in lokaciji.

JRC je objavil primer metapodatkovnega zapisa za zbirke, ki je skladen z zahtevami Metapodatki v2.0. V bližnji prihodnosti bodo objavili tudi primer za storitve.

Naslednji MIG-T sestanek bo 27. junija.
Povezava na program ter predstavitve sestanka, kjer so podrobnejši opisi ugotovitev in sklepov: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/InspireMIG/57th+MIG-T+meeting+2019-05-23

Zapisal: Matej Sotlar, 30. maj 2019