Integrirani okvir za prostorske informacije

Integrirani okvir za prostorske informacije je dokument, ki je nastal v sodelovanju med Združenimi narodi in Svetovno banko, z namenom zagotavljanja osnovnih smernic, ki jih je treba upoštevati pri razvoju in krepitvi delovanja nacionalnih infrastruktur za upravljanje prostorskih informacij. Na zadnjem zasedanju UNGGIM avgusta 2018 v New Yorku, je bil sprejet prvi del tega okvira z naslovom "Strateški priročnik za razvoj in krepitev nacionalnega upravljanja z geoprostorskimi informacijami". Priročnik je bil do danes preveden že v več svetovnih jezikov. Na Geodetski upravi RS smo se lotili prevoda dokumenta v slovenski jezik, kar pa je zaradi posebnosti terminologije precej zapleten postopek. V priloženem dokumentu se nahaja izvirno besedilo v angleškem jeziku in delovni osnutek slovenskega prevoda. Vse zainteresirane uporabnike vabimo, da podajo pripombe in dopolnitve k slovenskemu prevodu in nam pomagajo izboljšati kakovost prevoda.

Pripete datoteke