Transformacija v nov koodinatni sistem

zgibanka s pojasnili

Evropski prostorski referenčni sistem je vzpostavljen zaradi zagotavljanja povezljivosti in s tem tudi neovirane uporabe podatkov o prostoru na območju celotne EU. Poenotenje vodenja in prikazovanja prostorskih podatkov je Evropska unija predpisala z direktivo INSPIRE, ki je povzela pri­poročila EUREF (European Reference Frame) – podkomisije za referenčne sisteme pri Mednarodni zvezi za geodezijo.

Evropski prostorski referenčni sistem tvorita horizontalni in vertikalni koordinatni sistem. Horizontalni koordinatni sistem je definiran s pomočjo satelitske tehnologije ali GNSS (globalni navigacijski satelitski sistemi).

Na podlagi priporočil Evropskih strokovnih združenj in Združenja evropskih državnih geodetskih uprav je Slovenija vzpostavila nov (državni) horizontalni koordinatni sistem, ki temelji na evropskem horizontalnem koordinatnem sistemu (ETRS89).

Geodetska uprava je že izvedla transformacijo (iz D48/GK v D96/TM) večine zbirk prostorskih podatkov, za katere je pristojna, do konca leta 2018 pa bodo vse zbirke tudi v novem koordinatnem sistemu. V določenem obdobju bo Geodetska uprava  zagotavljala uporabnikom svoje zbirke v obeh koordinatnih sistemih, tako novem kot starem.

Geodetska uprava je zagotovila tehnične možnosti za uporabo referenčnega koordinatnega sistema D96/TM vsem uporabnikom na ozemlju Slovenije. Vzpostavila je omrežje stalno delujočih postaj za podporo pri določanju položaja s tehnologijo globalnih navigacijskih satelitskih sistemov imenovano SIGNAL (SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija), objavila je seznam veznih točk in zagotovila transformacijske parametre za prehod na novi referenčni koordinatni sistem in zagotovila programsko opremo za izvedbo transformacije prostorskih podatkov.
 
Za boljše razumevanje je Geodetska uprava v okviru programa projektov eProstor pripravila zgibanko o transformaciji v nov koordinatni sistem. Različica za splet je v pripeti datoteki.