Delavnica o uporabi odprtokodnega orodja Hale Studio

Potekala je junija na Geodetski upravi Republike Slovenije

Upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, ki po tematikah ustrezajo direktivi INSPIRE, le-ta nalaga uskladitev zbirk z zahtevami, ki so v direktivi določene, in vzpostavitev oziroma prilagoditev ustreznih omrežnih storitev nad temi zbirkami. Na voljo so različna plačljiva in odprtokodna IT orodja oziroma rešitve, ki so pri pripravi podatkov in omrežnih storitev v skladu z zahtevami INSPIRE lahko upravljavcem zbirk v pomoč.

Več o delavnici je zapisanega na spletni strani GURS.  

Predstavitev z delavnice se nahaja v pripeti datoteki.