Delavnica Geoportal

Organizirala jo je Geodetska uprava RS v okviru programa projektov eProstor.

Dne 6.4.2018 je Geodetska uprava Republike Slovenije organizirala delavnico na temo geoportala. Delavnica je bila izvedena v okviru projekta Skupna infrastruktura za prostorske informacije, ki ga izvaja Geodetska uprava RS v programu projektov eProstor, katerega cilj je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami z uporabo povezljivih, prosto dostopnih in zanesljivih prostorskih podatkov. Na delavnici je sodeloval predstavnik nizozemske geodetske uprave Kadastre g. Martin Salzmann, ki je v svojem nastopu predstavil delovanje nizozemske infrastrukture za prostorske informacije, delovanje fundacije Geonovum kot osrednje platforme za koodinacijo SDI in njihov nacionalni geoportal, imenovan PDOK. Delavnice se je udeležilo 25 udeležencev iz različnih institucij, ki so upravljavci zbirk prostorskih podatkov. Po predstavitvah so udeleženci delavnice v razpravi z gostom iz Nizozemske izmenjali izkušnje in primere dobrih praks.  Predstave z delavnice so v pripetih datotekah.
         

       

                                                            Sliki: generalni direktor Anton Kupic z gostom in udeleženci delavnice


Zapisal: Tomaž Petek