Evropska komisija je sprejela spremembe Uredbe glede medopravilnosti storitev

Evropska komisija je sprejela spremembe Uredbe glede medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

Evropska komisija je v Uradnem listu Evropske unije številka L354/8 z dne 11.12.2014 objavila Uredbo številka 1312/2014 z dne 10.12.2014, s katero je spremenila Uredbo (EU) številka 1089/2010 o izvajanju direktive INSPIRE (2007/2/ES) glede medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Doslej veljavna uredba je določala tehnične ureditve samo za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov, s sprejetimi spremembami, pa se ureja tudi medopravilnost storitev v zvezi s prosotorskimi podatki. V ta namen sprememba uredbe določila dopolnitev metapodatkovnega opisa tudi za opis storitev, kot tudi izvedbena pravila za storitve v zvezi s prostorskimi podatki ki jih je mogoče priklicati. Sprememba uredbe je tako prinesla tudi tri priloge v katerih so opisane dodatne zahteve glede metapodatov, nekaj novih metapodatkovnih elementov in izvedbena pravila za uskladitev medopravilnih storitevv zvezi s prostorskimi podatki.

Besedilo Uredbe o spremembi Uredbe glede medopravilnosti je dostopno na naslednji povezavi.