Sprememba uredbe o medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev

Spremembe je sprejela Komisija dne 21. 10. 2013.

Komisija je dne 21.10.2013 sprejela spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki. Dopolnitev uredbe delno spreminja že uveljavljena določila glede zbirk podatkov, ki se nanašajo na teme iz Priloge I direktive ter na novo opredeljujejo zahteve glede medopravilnosti za zbirkr podatkov, povezane s temami iz prilog II in III  direktive INSPIRE. Uredba bo objavljena v evropskem uradnem listu v prihodnjih tednih.