Soglasje k predlagani uredbi o medopravilnosti

Na 10. sestanku je odbor INSPIRE potrdil predlagane podatkovne specifikacije

Dne 8. aprila je bil sklican 10. redni sestanek odbora INSPIRE: Najpomembnejša točka tega sestanka je bilo glasovanje o vsebini podatkovnih specifikaciji in dopolnitvi Uredbe o medopravilnosti podatkov in storitev z vsebinami, povezanimi s temami iz prilog II in III.

Obravnavan je bil osnutek uredbe komisije »COMMISSION REGULATION amending Regulation (EC) as regards interoperability of spatial data sets and services (amendment regardingAnnex II & III) INSPIRE/2013/1/. Dokument je pripravilo 19 tematskih skupin in 4 »ad-hoc« medresorske (povezovalne) delovne skupine. Sodelovalo je 210 strokovnjakov iz 160 organizaciji in institucij. Vse podatkovne specifikacije so bile preizkušene na 240 izbranih zbirkah prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog II in III. Največ pomislekov glede obravnavane tematike so imele Nemčija, Avstrija in Francija. Po delnih spremembah dokumentov smo člani odbora INSPIRE glasovali o angleški različici besedila, saj so prevodi še v pripravi. Osnutek uredbe je bil soglasno podprt. 

Na sestanku je Alessandro Annoni (JRC) predstavil postopke vzdrževanja sprejetih predpisov in navodil INSPIRE ter predlagano široko organizacijsko strukturo za njihovo izvedbo. Pozval je države članice k sodelovanju.

 Predstavljena je bila obveznost Komisije glede poročanja Svetu in Parlamentu. Komisija mora vsakih 6 let pripraviti poročilo in oceniti učinkovitost, aktualnost in uporabnost stanja na področju INSPIRE. Prvo tako poročilo bo moralo biti pripravljeno maja 2014. Poročilo bo poleg ostalega obravnavalo tudi povezovanje z drugimi iniciativami in programi, kot so: Copernicus (prejšnji GMES), GEO/GEOSS, UN-SDI, World Bank, SEIS, Eye-On-Earth, EMODNET in druge politike EU, kot je na primer direktiva PSI.
 
Na kratko so bile obravnavane oziroma predstavljene tudi naslednje teme: Euro Control (standardizacija na področju zračnega prometa), letošnja konferenca INSPIRE v Firencah, naslednji sestanek odbora INSPIRE o storitvah, povezanih s prostorskimi podatki ter prihajajoči projekt JRC-ja z naslovom »Danube strategy – data infrastructure for Danube River«.
 
Zapisal: Tomaž Petek