Uvodni sestanek projekta ELF

V začetku marca je bil v Frankfurtu uvodni sestanek projekta European Location Framework – »ELF«

Geodetska uprava Republike Slovenije sodeluje v konzorciju izvajalcev projekta z naslovom »European Location Framework - ELF«. Cilj projekta je zagotoviti skupni evropski lokacijski okvir (ELF), ki bo v skladen z Evropskim interoperabilnostnim okvirjem (angl. European Interoperability Framework – EIF) in z direktivo o vspostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropi (angl. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – INSPIRE).  V projekt so vključene različne aktivnosti: vzpostavitev interoperabilnega okvirja,  priprava podatkov, tehnološka infrastruktura, licenčna in cenovna politika. Z dosego zastavljenega cilja bo omogočena povečana ponovna uporaba uradnih prostorskih podatkov javnega sektorja na različnih ravneh natančnosti, tako v pilotni  fazi projekta kot tudi kasneje.

Projekt je bil izbran, na podlagi prijave, oddane na EU javni razpis v okviru programa CIP (Competitivenes and Inovation Feramework Programme), kot projekt Pilot A . Prijava je bila pripravljena pod okriljem združenja Eurogeograpihcs, ki je tudi oblikoval konzorcij 30 članov, med njimi je iz Slovenije poleg Geodetske uprave Republike Slovenije tudi Geodetski inštitut Slovenije. Izvedbo projekta, ki bo trajala 36 mesecev, koordinira norveška Geodetska uprava. Projekt sestavlja devet delovnih področij (WP) v predvidenem obsegu dela 114 človek/mesecev, celotna vrednost projekta z upoštevanim delom sodelujočih v projektu je 12.999.997,00 EUR, pri čemer EU sofinancira 50% sredstev. V času izvajanja projekta bo nastalo 48 načrtovanih izdelkov, moduli za nadzor kakovosti, generalizacijo  in prekomejno usklajevanje podatkov ter storitvena infrastruktura v računalniškem oblaku. Projekt se je uradno pričel 1.3.2013, uvodni sestanek projekta pa je bil 7. in 8. marca v Frankfurtu, ki se ga je v imenu Geodetske uprave RS udeležil mag. Uroš Mladenovič.

Zapisal: Tomaž Petek