Sekcija OKOLJE IN PROSTOR na konferenci Informatika v javni upravi

Konferenca Informatika v javni upravi 2011 je potekala na Brdu od 28. do 29. novembra 2011.

Drugi dan je delo potekalo v obliki plenarnih zasedanj, delavnic in sekcij. Številne delavnice so bile namenjen prikazu različnih informacijskih rešitev v javni upravi. Tema ene delavnice so bile prostorske spletne storitve za dostop do geodetskih podatkov, namenjena pa je bila uporabnikom obstoječih prostorskih spletnih storitev Geodetska uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju geodetska uprava). V okviru delavnice so predstavniki geodetske uprave pojasnili postopke prehoda na nove verzije spletnih storitev in odgovorili na vprašanja uporabnikov v zvezi z uporabo podatkov, spletnih storitev in prehodom na novo različico spletnih storitev. Delavnica je bila zelo dobro obiskana.


                   Predstavitev spletnih storitev na delavnici                                                     Udeleženci delavnice

V nadaljevanju je delo potekalo v šestih različnih sekcijah, ki so bile razdeljene po zaključenih vsebinskih sklopih. Naslovi sekcij so bili: Zdravje in sociala, Šolstvo, znanost in kultura, Pravosodje in notranje zadeve, Lokalna samouprava, Gospodarstvo in finance ter Okolje in prostor. Sekcijo Okolje in prostor je vodil mag. Uroš Mladenović. V sekciji se je zvrstilo 5 vsebinskih predstavitev:
 
  • Informacijski sistem generalnega vrednotenja nepremičnin (Anton Knific in Andrej Glavica),
  • Dostop do okoljskih podatkov preko geoportala ARSO (Aleš Veršič),
  • Slovenski INSPIRE geoportal in INSPIRE podatkovne specifikacije (Tomaž Petek in mag. Irena Ažman),
  • Geografska imena – od lokala do globala (mag. Uroš Mladenović),
  • Topografski podatki DTK5 kot osnova za prikaz stanja v prostoru (mag. Danijel Boldin in Marjana Duhovnik).

               Predstavitev zemljepisnih imen                                Poslušalci predstavitev v sekciji Okolje in prostor

Predstavitve so na voljo na spletni strani konference.

Zapisala: Irena Ažman
Avtor fotografij: Janez Strah