6192 pripomb na podatkovne specifikacije INSPIRE

Evropska komisija je prejela 6192 pripomb na podatkovne specifikacije za 25 tem podatkov iz prilog II in III direktive INSPIRE.

Pripombe je posredovalo 160 organizacij iz 20 držav. Iz Slovenije so pripombe posredovale tri organizacije, ki so registrirane kot LMO (Legally Mandated Organisations) in sicer: Agencija Republike Slovenije za okolje, Geološki zavod Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. INSPIRE tematske delovne skupine bodo v naslednjem koraku pregledale in obravnavale vse prejete pripombe. Za vsako pripombo bo kasneje na spletu opisano, ali je bila ali ni bila upoštevana in zakaj. Na podlagi pripomb bodo pripravljene tudi nove podatkovne specifikacije (različica 3.0) za vseh 25 tem podatkov, ki bodo po uveljavitvi postale obvezujoče za države članice EU.