Impact of the NSDI in the society, Challenges for establishment

19.-20. september 2011, Skopje, Republika Makedonija

V času od 19. do 20. septembra 2011 je bila v Skopju organizirana mednarodna konferenca z naslovom 'Impact of the NSDI in the society , Challenges for establishment'. Konferenca je bila namenjena predstavitvi razvoja nacionalne infrastructure za prostorske informacije v Makedoniji kakor tudi v širši regiji. Konferenco je organizirala Agencija za kataster nepremičnin Republike Makedonije. Soorganizatorji konference pa so bili še Gradbena fakulteta v Skopju, FIG - mednarodna zveza geodetov ter EuroGeographics – združenje evropskih geodetskih in kartografskih uprav in agencij. Organizacijo konference je podprla tudi Svetovna Banka, Nizozemski Kadaster, Swedsurvey AB, Mesto Skopje in številna zasebna podjetja, ki delujejo v Makedoniji na področju geoinformatike.

Devetčlanski mednarodni redakcijski odbor je sprejel 37 prispevkov, ki so jih pripravili in predstavili avtorji iz 12 držav. Več kot 130 udeležencev konference, ki so prišli iz 22 držav, so v uvodu nagovorili podpredsednik Vlade R. Makedonije, Minister za informacijsko družbo, župan mesta Skopje, visoka predstavnica Svetovne Banke, generalni direktor Agencije za kataster nepremičnin R. Makedonije in izvršni direktor Eurogeographicsa.

Na konferenci so bili predstavljeni naslednji slovenski prispevki:
Tomaž Petek in Jurij Mlinar: NSDI for good governance in Slovenia
Božena Lipej: Spatial Data Infrastructure Supporting the Development of Economies and Societies
Anka Lisec, Marjan Čeh in Blaž Švab: Improvement of Positional Accuracy of Land Cadastre with membrane Methods
Aleš Šuntar: Lets manage e-spatiallity together
Grega Milčinski: Geopedia.si a non-governmental Initiative in NSDI
Simon Vrečar: EUROGI aSDI-Net Awards.

Na podlagi predstavljenih prispevkov in opravljenih razprav, je organizacijski odbor konference strnil naslednje zaključke, ki so jih udeleženci ob zaključku konference tudi potrdili:
 
 
1.     V zadnjih dveh letih je opazen velik napredek pri vzpostavljanju NSDI v regiji, saj so praktično v vseh državah spoznali pomen vzpostavitve NSDI in ekonomske prednosti in koristi, ki jih le ta prinaša.
2.     Direktiva evropske komisije in sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropi (INSPIRE) je vodilo in usmeritev tudi za države ki so šele v postopku približevanja in vključevanja v evropsko unijo.
3.     Udeleženci so poudarili da je potrebno še več usklajevanj in koordinaciji s strani EU na področju vzpostavljanja NSDI, da bo lahko dosežen cilj vzpostavitve Evropske SDI.
4.     Veliko koristi v procesu vzpostavljanja NSDI so udeleženci videli predvsem v izmenjavi izkušenj in dobrih praks med posameznimi državami v regiji.
5.     Obstaja velika potreba po predstavitvi ciljev in pomena NSDI ključnim političnim in odločevalskim strukturam v posamezni državi, saj to lahko pripomore k razumevanju prednosti in koristi vzpostavljene NSDI in povezovanja v aktivnosti e-uprave.
6.     Financiranje NSDI mora postati trajno in vzdržno v obsegu ki omogoča nemoteno delovanje NSDI
7.     Več napora je potrebnega vložiti v širjenje informaciji, promoviranja in zavedanja o prednostnih in koristih ki jih imajo lahko od NSDI predvsem organi javne uprave, civilna družba in državljani.
8.     Pri vzpostavljanju NSDI je ključnega pomena da vsi vsebinski sektorji javne uprave sodelujejo med seboj in da se v to vključi tudi zasebni sektor ter raziskovalne in izobraževalne ustanove.
9.     Področje mora biti vključeno v izobraževalne programe v posameznih državah.
10.Državne geodetske uprave v večini držav v regiji so prepoznale priložnost in obveznost za prevzem ključne vloge pri koordinaciji vseh udeležencev pri vzpostavitvi NSDI
 
Vsi udeleženci so enoglasno podprli tudi čestitke generalnemu direktorju Agencije za kataster nepremičnin in sodelavcem, ki so sodelovali pri organizaciji konference za dobro organizacijo in prijetno počutje na samem zasedanju.
 
Zapisal: Tomaž Petek