Prvi srbski geodetski kongres

 Na kongresu smo s svojimi prispevki sodelovali tudi uslužbenci Geodetske uprave Republike Slovenije. Kongres je organiziral Republiški geodetski zavod Srbije v počastitev 175. letnice geodetske dejavnosti v Srbiji in uspešnega zaključevanja projekta modernizacije zemljiškega katastra in registracije nepremičnin.   Kongres je odprl minister za okolje in prostor Republike Srbije [...]     Preberi več >>

Sekcija OKOLJE IN PROSTOR na konferenci Informatika v javni upravi

Drugi dan je delo potekalo v obliki plenarnih zasedanj, delavnic in sekcij. Številne delavnice so bile namenjen prikazu različnih informacijskih rešitev v javni upravi. Tema ene delavnice so bile prostorske spletne storitve za dostop do geodetskih podatkov, namenjena pa je bila uporabnikom obstoječih prostorskih spletnih storitev Geodetska uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju geodetska [...]     Preberi več >>

6192 pripomb na podatkovne specifikacije INSPIRE

Pripombe je posredovalo 160 organizacij iz 20 držav. Iz Slovenije so pripombe posredovale tri organizacije, ki so registrirane kot LMO (Legally Mandated Organisations) in sicer: Agencija Republike Slovenije za okolje, Geološki zavod Republike Slovenije in Geodetska uprava Republike Slovenije. INSPIRE tematske delovne skupine bodo v naslednjem koraku pregledale in obravnavale vse prejete pripombe [...]     Preberi več >>

Glasnik združenja Eurogeographics

Eurogeographics Messenger - glasnik združenja Eurogeographics, ki združuje 45 organizacij s področja  kartografije in katastrov, je namenjen promoviranju članic združenja ter seznanjanju širše evropske javnosti z dogajanjem na področju evropskih geodetskih organizacij. V tej številki je opisano sodelovanje med OGC in Eurogeographicsom, UNECE WPLA, gorskem reševanju s pomočjo topografsk [...]     Preberi več >>

Impact of the NSDI in the society, Challenges for establishment

V času od 19. do 20. septembra 2011 je bila v Skopju organizirana mednarodna konferenca z naslovom 'Impact of the NSDI in the society , Challenges for establishment'. Konferenca je bila namenjena predstavitvi razvoja nacionalne infrastructure za prostorske informacije v Makedoniji kakor tudi v širši regiji. Konferenco je organizirala Agencija za kataster nepremičnin Republike Makedonij [...]     Preberi več >>