SESTANEK STALNEGA ODBORA INSPIRE

POROČILO S SESTANKA STALNEGA ODBORA INSPIRE - (9th Meeting of the Committee Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE))   Dne 14. novembra je bil 9. redni sestanek odbora za INSPIRE, na katerem tokrat ni potekalo glasovanje o novih dokumentih, opravila pa se je obširna razprava o vsebini podatkovnih specifikaciji in dopolnitvi uredbe o zagotavljanju medoprav [...]     Preberi več >>

Delavnica EK o spremljanju in poročanju izvajanja direktive INSPIRE

Izteka se prvo triletno obdobje, ko bo potrebno pripraviti naslednje redno poročilo Komisiji, zato so delavnico namenili predvsem predstavitvi izkušenj, ki jih ima komisija in države članice s poročanjem in spremljanjem v prvih treh letih. Drugi del delavnice pa je bil namenjen pobudam za poenostavitev in olajšanje spremljanja in poročanja v naslednjem triletnem obdobju.  Češka [...]     Preberi več >>

Delavnica o skupnem pristopu k oceni stroškov in koristi uvajanja INSPIRE

Delavnice so se udeležili predstavniki 16-ih držav članic ter Norveške in Hrvaške.  Predstavitve z delavnice so dostopne TUKAJ. Po predstavitvah so imeli udeleženci bogato in plodno razpravo o tem, kako izboljšati navodila državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti glede poročanja o stroških in koristih uvajanja direktive INSPIRE. Kot rezultat razprave so bili identi [...]     Preberi več >>

PODATKI JAVNEGA SEKTORJA IN NJIHOVA PONOVNA UPORABA S STRANI ZASEBNEGA SEKTORJA

Javni posvet organizira Ministrstvo za pravosodje in javno upravo na Svetovni dan pravice vedeti, to je v petek, 28. septembra 2012, v  Veliki sejni dvorani na Gregorčičevi ulici 27 v Ljubljani. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo organizira javni posvet na temo podatkov javnega sektorja in njihove ponovne uporabe s strani gospodarskega in širšega zasebnega sektorja. V skladu z namen [...]     Preberi več >>