Pripravljeni novi osnutki navodil za teme prilog II in IIII

Za vseh 25 tem, ki so navedene v prilogah II in III direktive INSPIRE, so bili pripravljeni novi osnutki navodil za pripravo podatkovnih zbirk skladno z INSPIRE podatkovnimi specifikacijami. V navodilih so tako zahteve kot priporočila za uskladitev podatkov z INSPIRE specifikacijami. Obvezni del navodil  (zahteve) bo preoblikovan v dopolnitev Uredbe o medopravilnosti, ki že velja za teme iz [...]     Preberi več >>

INSPIRE konferenca

Podnaslov konferenje je bil "Izmenjava informacij o okolju, izmenjava inovacij". Udeležilo se je je okrog 1000 udeležencev. Bogat program je zajemal najrazličnejše vidike uvajanja INSPIRE ter vpliv INSPIRE na različna področja življenja in dejavnosti. Več o konferenci na: strani Geodetske uprave Republike Slovenije, strani revije SDI Magazine, ter seveda na spletni strani konterence. [...]     Preberi več >>

Tradicionalno strokovno srečanje geodetov srednjeevropskih držav v Sloveniji

Tradicionalno, že 29. strokovno srečanje je bilo v Celju od 23. do 25. maja 2012. Udeležili pa so se ga predstavniki geodetskih uprav iz Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške, Italije (deželi Južna Tirolska in Trentino) ter Slovenije. Tema tokratnega posveta je bila Izboljšava položajne natančnosti katastrskih načrtov. Več si  preberite tukaj. [...]     Preberi več >>

INSPIRE poročilo

Nacionalna točka za stike INSPIRE, katere naloge opravlja Geodetska uprava Republike Slovenije, mora skladno z direktivo INSPIRE in z Odločbo komisije glede spremljanja in poročanja spremljati vzpostavitev in uporabo infrastrukture za prostorske informacije (IPI) v Sloveniji. Države članice so bile dolžne vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi p [...]     Preberi več >>

Mercatorjev dan v Sloveniji

Združenje evropskih geodetskih uprav Eurogeographics je na svoji spletni spletni strani objavilo novico o dogodkih v Sloveniji, ki so bili posvečeni 500. obletnici rojstva velikega kartografa Gerardusa Mercatorja ter prvemu evropskemu dnevu geodetov in geoinformatikov. Več si lahko preberete tukaj...   slavnostni nagovor predsednika države naslavnostni akademiji pa tukaj... [...]     Preberi več >>