Tehnična navodila za izdelavo INSPIRE omrežnih storitev prenosa

Na evropski spletni INSPIRE je objavljena nova različica tehničnih navodil za pripravo in izdelavo omrežnih storitev prenosa, skladnih z INSPIRE uredbo o omrežnih storitvah. Dokument je dopolnjen s precej novostmi. Poleg manjših popravkov ter uskladitev z drugimi predpisi in gradivi je pomembna novost dodano poglavje o kakovosti storitev. Podrobneje so opisani pomen in načini za ugotavljanje [...]     Preberi več >>

Storitve za prostorske podatke in storitve za priklic drugih storitev

V pripravi so predpisi, ki urejajo storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev. v pregled smo dobili naslednje dokumente: - osnutek tehničnih navodila za pripravo storitev v zvezi s prostorskimi podatki in storitev, ki omogočajo priklic drugih storitev - osnutek dopolnil uredbe INSPIRE o medopravilnosti zbirk podatkov in storitev (2 datoteki [...]     Preberi več >>

Projektna skupina INSPIRE

Projektno skupino za izvajanje direktive INSPIRE sestavljajo predvsem predstavniki ponudnikov zbirk podatkov, ki so del nacionalne infrastrukture za prostorske informacije in ki bodo postale del evropske Infrastrukture. Skupina šteje 14 članov. Naloge skupine so povezane z zbirkami podatkov INSPIRE ter z izvajanjem zahtev direktive INSPIRE in predpisov za izvajanje direktive. Sklep o imenovan [...]     Preberi več >>

7. konferenca INSPIRE

Podnaslov letošnje konference je bil »The Green Renaissance« Tako kot je dogajanje v renesansi temeljno vplivalo na intelektualno življenje, na umetnost, literaturo, politiko, znanost, religijo itd, tako intenzivno INSPIRE vpliva na način, na katerega so lahko informacije za upravljanje z našim planetom skupno dostopne in uporabljane. Tako kot renesančno gibanje se INSPIRE počasi, a [...]     Preberi več >>

Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE

Slovenija je oddala nacionalno poročilo o izvajanju direktive INSPIRE in tabelo za spremljanje vzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije. Poročilo bo na geoportalu objavljeno kmalu.... [...]     Preberi več >>