Objavljen je program konference INSPIRE

Letošnja konferenca bo potekala v Barceloni od 26. do 30. septembra.

Vsakoletna konferenca INSPIRE se bo tokrat odvijala v jesenskem času, v Španiji, pod geslom - "INSPIRing a sustainable environment". Celoten program konference je objavljen na spletni strani konference.Petdenevna konferenca je organizirana v obliki plenarnih zasedanj, delavnic, vzporednih sekcij in predstavitev plakatov (poster presentations). Plenarna zasedanja se bodo nanašala na vprašanja, ki se tičejo skupnih okoljskih politik , medtem ko se bodo vzporedne sekcije osredotočale predvsem na uporabo in izvedbo INSPIRE, izzive medopravilnosti in rešitvev zvezi s tem, raziskovalna vprašanja ter nove in porajajoče se tehnologije in aplikacije.Konferenca INSPIRE ima tudi namen pokazati, kako vzpostavitev INSPIRE prispeva k Evropskemu medopravlnostnemu okvirju in digitalnemu gospodarstvu EU na splošno.

Tudi letos s slovensko udeležbo.

Zgodnja prijava je možna do 22. julija 2016.

Zapisala:
Irena Ažman

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.