Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije

v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015

Vlada RS je sprejela Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015. Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) v 19. členu določa, da nacionalna točka za stike (v RS je to Geodetska uprava RS) vsaka tri leta pripravi poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije. Prav tako direktiva INSPIRE zavezuje države članice, da vsaka tri leta pripravijo pisna poročila o implementaciji direktive INSPIRE. Podatki držav članic glede poročanja in spremljanja so na voljo tukaj >>>


Slika: Objavljena slovenska poročila na portalu EU.INSPIRE

Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2015 opisuje trenutno stanje v Republiki Sloveniji v zvezi z infrastrukturo za prostorske informacije. Poročilu sta priloženi prilogi: Seznam upravljavcev zbirk in storitev ter Akcijski načrt izvedbe zahtev INSPIRE.

Več  >>>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.