Stroškovnik za uporabo omrežnih storitev za prenos

Objavljen je v poglavju Predpisi in gradiva/Ostala gradiva

Stroškovnik se nanaša na uporabo omrežnih storitev za prenos podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije in se nanaša na prenos podatkov omrežja SIGNAL.

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.