Some news are published only in slovenian language

Počastitev 1. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov v Sloveniji

Zveza geodetov Slovenije je dne 5. marca 2012 skupaj s soorganizatorji GIZ Geodetskih izvajalcev, Matično sekcijo geodetov pri IZS, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL in Geodetskim inštitutom Slovenije ter ob sodelovanju Narodne in univerzitetne knjižnice ter Znanstveno raziskovalnega centra SAZU obeležila ta pomemben dogodek z nizom prireditev. Preberite več... [...]     Read more >>

Delavnica GEO, GMES in nacionalne aktivnosti v Sloveniji

Namen delavnice je bil predstaviti trenutno stanje na področjih v Sloveniji in smernice EU za nadaljnji razvoj. Okrogla miza je bila namenjena problematiki, s katero se vsakodnevno srečujemo raziskovalci, predstavniki industrije in državnih inštitucij, ki delujejo na področjih, ki jih pokrivajo GEO (Group on Earth Observations), GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) in GMES (Glob [...]     Read more >>

INSPIRE & NSDI - poročilo o stanju za leto 2011

Dokument predstavlja zadnjega v seriji raziskav, ki so bile izdelane v več preteklih letih in so poročale o razvoju dejavnosti, povezanih z INSPIRE v državah članicah. Zbirno poročilo za leto 2011 podaja pregled najpomembnejših spoznanj in poudarkov tako glede tehničnih kot ne-tehničnih zadev. Letošnje zagotavlja tudi dodatne informacije o dobrih praksah v državah članicah.     Pome [...]     Read more >>

Intervju z vodjem enote za prostorsko podatkovno infrastrukturo

 V zadnji številki mednarodnega časopisa GIM International je objavljen intervju z Alessandrom Anonnnijem, vodjem Enote za infrastrukturo za prostorske informacije v Joint Research Centru v Ispri. Odgovoren je za tehnično vodenje izvedbe INSPIRE. V intervjuju opisuje razvoj in stanje na področju uvajanja INSPIRE v državah članicah. Sedanje finančne krize ne vidi kot ovire za izvedbo zahtev [...]     Read more >>

Izvedbena pravila za storitve za prostorske podatke in storitve priklica

Dokument, ki je bil s strani pripravljalne skupine poslan INSPIRE nacionalnim točkam za stike, določa zahteve za medopravilnost in usklajenost za storitve v zvezi s prostorskimi podatki. Določa tudi izvedbena pravila za storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev za prostorske podatke. Pomenski model in razvrstitev storitev za prostorske podatke sta razvidna s spodnje slike: Z zagoto [...]     Read more >>

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.