Category
Tag
Category Address Date Date Tags Sort
Legislation Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije – ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010 in 84/2015) - neuradno prečiščeno besedilo
OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
20 Jul 2017 2017-07-20 Zakon 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki - prečiščeno besedilo
V prečiščenem besedilu so upoštevane uredbe št. 1089/2010, 102/2011 in 1253/2013.
11 Feb 2015 2015-02-11 Podatki 1
Legislation Odločba Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja
(UL L, št. 148 z dne 11.06.2009) določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju Direktive INSPIRE. Spremljanje temelji na nizu kazalnikov, izračunanih na podlagi podatkov, zbranih pri ustreznih upravljavcih in se začne s 5. junijem 2009. Prvo poročanje o izvajanju direktive je predvideno za 15. maj 2010.
31 Oct 2010 2010-10-31 Spremljanje in poročanje 1
Legislation Direktiva 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)
(UL L, št. 108 z dne 25.04.2007, str.1), uveljavljena je bila 15. maja 2007.
27 Oct 2010 2010-10-27 Direktiva 1
Legislation Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (Ur.l.RS. št. 84/2015)
Sprememba ZIPI zagotavlja skladen, popoln in celovit prenos Direktive INSPIRE v notranji pravni red Republike Slovenije
06 Nov 2015 2015-11-06 Zakon 1
Legislation Popravek Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti
V Uradnem listu EU (OJ L 365) je bil objavljen popravek prevoda Direktive.
29 Oct 2015 2015-10-29 Direktiva 1
Legislation Uredba komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatk
(UL L 331/11) Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede tem podatkov iz Prilog II in III Direktive ter delno spreminja zahteve za teme podatkov iz priloge I
11 Feb 2015 2015-02-11 Podatki 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic
objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 83/8 dne 30. 3. 2010, določa usklajene pogoje za dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s strani organov in institucij skupnosti v skladu s členom 17 Direktive INSPIRE.
30 Oct 2010 2010-10-30 Dostop do podatkov 1
Legislation Čistopis popravljene Direktive INSPIRE
Neuradno prečiščeno besedilo Direktive
29 Oct 2015 2015-10-29 Direktiva 1
Legislation Uredba komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov
(UL L, št. 326 z dne 3.12.2008). Uredba je začela veljati 23. decembra 2008 in določa obvezne metapodatkovne elemente za podatke in storitve ter obveznost, da morajo države članice vzpostaviti metapodatke za podatke in storitve za parcele, naslove, prostorske enote, zemljepisna imena, hidrografijo, prometna omrežja, koordinatne referenčne sisteme in koordinatne mreže, zavarovana območja, ortofoto, modele višin, pokrovnost tal in geologijo do 3. decembra 2010.
31 Oct 2010 2010-10-31 Metapodatki 1
Legislation Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI)
Zakon določa pravila za vzpostavitev in zagotavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša direktiva INSPIRE.
31 Oct 2010 2010-10-31 Zakon 1
Legislation Uredba komisije (ES) št. 976/2009 z dne 20. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev
(UL L, št. 274 z dne 20.10.2009) določa zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih storitev iskanja in pregledovanja ter obveznosti glede razpoložljivosti navedenih storitev javnim organom držav članic in tretjim osebam.
31 Oct 2010 2010-10-31 Omrežne storitve 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Določa tehnične zahteve za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki spadajo med teme iz priloge I k direktivi INSPIRE.
07 Jun 2011 2011-06-07 Podatki 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 323/53 dne 08. 12. 2010. Dopolnjuje uredbo o omrežnih storitvah z določili o omrežnih storitvah prenosa in preoblikovanja podatkov.
07 Jun 2011 2011-06-07 Omrežne storitve 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št.102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki
Objavljena v Uradnem listu Evropske unije št. L 31/13 dne 05. 02. 2011. Dopolnjuje Uredbo o medopravilnosti s podrobnimi šifranti in vrednostmi v njih.
07 Jun 2011 2011-06-07 Podatki 1
Legislation Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009
Ul EU L 354/6 - Predpis se nanaša na opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE
11 Feb 2015 2015-02-11 Omrežne storitve 1
Legislation Uredba komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podat
Ul EU L 354/8 - Predpis dopolnjuje obstoječo uredbo z zahtevami glede storitev v zvezi s prostorskimi podatki
11 Feb 2015 2015-02-11 Omrežne storitve 1
Legislation Uredba o podrobnejših merilih in pogojih za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in za določanje pristojbine za souporabo podatkov in storitev
Uredba določa podrobnejša merila in pogoje za določanje stroškov za uporabo omrežnih storitev in pristojbin za souporabo podatkov in storitev.
11 Sep 2012 2012-09-11 Podzakonski predpisi 1
Instructions and recommendations Slovenski metapodatkovni profil
Dokument vsebuje podroben opis in strukturo metapodatkovnih elementov za zbirke podatkov in z njimi povezane storitve.
05 Nov 2020 2020-11-05 2
Instructions and recommendations Tehnična navodila za storitve v zvezi s prostorskimi podatki in storitve, ki omogočajo priklic drugih storitev
Dokument podaja smernice za storitve INSPIRE, ki niso omrežne storitve.
31 Jan 2017 2017-01-31 2
Instructions and recommendations Sistem registrov INSPIRE
Osnovna priporočila za upravljavce zbirk glede sistema registrov šifrantov, oštevilčenj, slojev, objektnih tipov, oštevilčenj... INSPIRE
27 Oct 2016 2016-10-27 2
Instructions and recommendations ABC INSPIRE
Nacionalna točka za stike je pripravila dokument z naslovom ABC INSPIRE, v katerem so povzete vse ključne naloge in obveznosti upravlljavcev zbirk prostorskih podatkov za izvedbo obveznosti, ki jih nalaga direktiva INSPIRE in Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije.
21 Sep 2015 2015-09-21 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za metapodatke
Navodila za vzpostavitev metapodatkovnega sistema ob upoštevanju standardov EN ISO 19115 in EN ISO 19119, različica 2.0.1 (v angleškem jeziku)
02 Mar 2017 2017-03-02 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za storitve preoblikovanja shem INSPIRE
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev preoblikovanja shem INSPIRE, različica 3.0(v angleškem jeziku)
12 Jul 2010 2010-07-12 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za storitve vpogleda
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev vpogleda, različica 3.11 (v angleškem jeziku)
04 Apr 2013 2013-04-04 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za storitve iskanja
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev iskanja, različica 3.1 (v angleškem jeziku)
07 Nov 2011 2011-11-07 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za storitve transformacije koordinat
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev transformacije koordinat (v angleškem jeziku)
15 Mar 2010 2010-03-15 2
Instructions and recommendations Tehnično navodilo za storitve prenosa
Navodila za izvedbo INSPIRE Uredbe o omrežnih storitvah glede storitev prenosa, različica 3.1 (v angleškem jeziku)
09 Aug 2013 2013-08-09 2
Instructions and recommendations Podatkovne specifikacije
Za vsako od 34-ih tem so pripravljene posebne podatkovne specifikacije v obliki navodil. Interaktivni dostop do specifikacij je možen tukaj: http://inspire-regadmin.jrc.ec.europa.eu/dataspecification/ScopeTheme.action
02 Feb 2015 2015-02-02 2
Other materials Skladnost podatkov INSPIRE
Brošura za 6. INSPIRE dan v Ljubljani, dne 9. 12. 2020.
07 Dec 2020 2020-12-07 4
Other materials Omrežne storitve za prostorske podatkov
Dostop do omrežnih storitev
20 Nov 2019 2019-11-20 4
Other materials Obveznosti upravljavcev prostorskih podatkov
Korak za korakom do infrastrukture za prostorske informacije
15 Nov 2018 2018-11-15 4
Other materials Kako do podatkov INSPIRE
Spoznajmo možnosti dostopa do zbirk INSPIRE.
15 Nov 2017 2017-11-15 4
Other materials Akcijski načrt izvajanja direktive INSPIRE
05 Aug 2016 2016-08-05 4
Price lists Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-1/2021-2552-1 z dne 19.02.2021
Uporablja se od 01.04.2021 dalje
24 Feb 2021 2021-02-24 6
Price lists Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev št. 35391-3/2020-2552-1 z dne 24.02.2020
Souporaba se obračuna kot letni pavšal (naročnina), stroškovnik se uporablja do 31.03.2021
24 Feb 2021 2021-02-24 6
Price lists Stroškovnik za uporabo omrežne storitve preoblikovanja podatkov omrežja SIGNAL št. 35391-2/2020-2552-1 z dne 24.02.2020
Uporablja se do 31.03.2021
24 Feb 2021 2021-02-24 6
Price lists Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev št. 35391-2/2021-2552-1 z dne 19.02.2021
Souporaba se obračuna kot letni pavšal (naročnina), stroškovnik se uporablja od 01.04.2021 dalje.
24 Feb 2021 2021-02-24 6

Contact Data

  • Address: Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, Slovenia

  • Phone: 00386 1 478 48 00

  • Email: Contact form

Evropski sklada za regionalni razvoj

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.