Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
INSPIRE stavbe WFS
WFS storitev za INSPIRE stavbe / Building ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Stavbe
INSPIRE letališča WFS
WFS storitev za INSPIRE letališča / AerodromeArea, RunwayArea, ApronArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE katastrske parcele WFS
WFS storitev za INSPIRE katastrske parcele / CadastralParcel ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
Zemljiški kataster - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Zemljiški kataster, ki je temeljna evidenca podatkov o zemljiščih. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Katastrske parcele
EGIP geotermična karta (MapServer)
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Te karte predstavljo linije pričakovanih temperatur v globinah in so izvedena iz kart prostorske porazdelitve pričakovaih temperatur v globinah (Geotermična karta), ki je izdelana s podatki ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE geografska imena WFS
WFS storitev za INSPIRE zemljepisna imena / GeographicalName ...     Preberi več >>
INSPIRE pristaniška območja WFS
WFS storitev za INSPIRE pristaniška območja / PortArea ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE naslovi WFS
WFS storitev za INSPIRE naslove / Address, AddressAreaName, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
Mineral deposits and resources WFS service
Mineral deposits and resources INSPIRE compliant WFS services for Minerals4EU ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
ELF naslovi WFS
WFS storitev za ELF naslove vključuje objekte Address, AddressAreaName, AdminUnitName, PostalDescriptor, ThoroughfareName ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Naslovi
PanGeo stabilnost tal
Product by the Pangeo project: http://www.pangeoproject.eu/ PanGeo provides information about the stability of the ground on which we live, work and play. Ground instability, or "geohazards", affect us all. They can be dangerous and costly, yet information on these phenomena can be difficult if not imp ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE vodovodno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE vodovodno omrežje / WaterPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE telekomunikacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE telekomunikacijsko omrežje / TelecommunicationsCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE toplotno omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE toplotno omrežje / ThermalPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE železnice WFS
WFS storitev za INSPIRE železnice / RailwayLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
INSPIRE elektroenergetsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE elektroenergetsko omrežje / ElectricityCable ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE komunalne in javne storitve WFS
WFS storitev za INSPIRE komunalne in javne storitve / UtilityNetwork, UtilityLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
INSPIRE cestni odseki WFS
WFS storitev za INSPIRE cestne odseke / RoadLink ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Prometna omrežja
Evidenca državne meje - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Evidenca državne meje, ki vsebuje podatke o državni meji Republike Slovenije. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WFS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
ELF Administrativne enote WFS
WFS spletna storitev za dostop do podatkov Slovenije o administrativnih enotah iz Registra prostorskih enot in vsebuje naslednje objekte: država (NUTS1), statistična regija (NUTS3), upravna enota (LAU1), lokalna skupnost (LAU2). Storitev je je narejena za potrebe ELF projekta po INSPIRE in ELF specif ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
1GE GeoZS 1M površinska geologija - WMS storitve
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
INSPIRE kanalizacijsko omrežje WFS
WFS storitev za INSPIRE kanalizacijsko omrežje / SewerPipe ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Komunalne in javne storitve
GURS - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo on-line prevzem prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Na voljo so sloji Katastrske občine iz zemljiškega katastra in iz Registra prostorskih enot sloji Naselja, Občine, Statistične regije, Upravne enote in Območne geode ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
Register prostorskih enot - javna spletna storitev WFS
Javna spletna storitev Web Feature Service (WFS) omogoča dostop do podatkov zbirke Register prostorskih enot, ki vsebuje podatke o prostorskih enotah, ulicah in hišnih številkah v Republiki Sloveniji. ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
INSPIRE administrativne enote WFS
WFS storitev za INSPIRE administrativne enote / AdministrativeUnit ...     Preberi več >>
Geodetska uprava Republike Slovenije Upravne enote
MOP - javni spletni servisi Web Feature Service (WFS)
Javni spletni servisi omogočajo dostop do prosto dostopnih podatkov iz zbirk podatkov prostorskega informacijskega sistema v upravljanju Ministrstva za okolje in prostor ...     Preberi več >>
Ministrstvo za okolje in prostor
eENVplus Geologija - omrežne storitve
The pilot aplication service for calculating landslide susceptibility map and map of flood prone area.The harmonized geological map of Slovenia is a simplified version of the 1:250,000 scale Geological Map of Slovenia (Buser, 2009), which was compiled using the Basic Geological Map of Slovenia at a sca ...     Preberi več >>
Geological Survey of Slovenia