Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
Hidrogeološka karta (LAWA) Slovenije 1:250.000
Hidrogeološka karta Slovenije 1:250.000 predstavlja hidrogeološke lastnosti krovnih plasti, ki so razvrščene v razrede LAWA klasifikacije. Hidrogeološke enote LAWA klasifikacije so opredeljene glede na tip poroznosti geoloških plasti in osnovno petrografsko sestavo. V primeru karte po priporočil ...     Preberi več >>
Geotermična karta - Karta pričakovane globine do izoterme 150 °C
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja pričakovane globine do izoterme 150 °C in je izdelana s podatki iz 191 vrtin. Na nek način je inverzna tistim navadnim temperaturnim kartam, ki kažejo temperature v d ...     Preberi več >>
1GE GeoZS 1M površinske geološke enote
Vsebinsko usklajena geološka karta Slovenije je nastala s poenostavitvijo geološke karte Slovenije v merilu 1:250.000 (Buser, 2009†). S. Buser je karto izdelal na podlagi Osnovne geološke karte Slovenije v merilu 1:100.000 in terenske reambulacije. V svoji osnovi je karta litostratigrafska. Prelom ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Geologija
Geotermična karta - Izoterme v globini 2000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 2000 m in je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 2000 m (Geotermična karta), ki je izde ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Izoterme v globini 1000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 1000 m in je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 1000 m (Geotermična karta), ki je izde ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Izoterme v globini 3000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 3000 m je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 3000 m (Geotermična karta), ki je izdelan ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Gostota toplotnega toka
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo štev ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri