Naziv zbirke / Povzetek Upravljavec Inspire tematika
Geotermična karta - Izoterme v globini 2000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 2000 m in je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 2000 m (Geotermična karta), ki je izde ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Izoterme v globini 1000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 1000 m in je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 1000 m (Geotermična karta), ki je izde ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Gostota toplotnega toka
Karta predstavlja izračunane gostote (površinskega) toplotnega toka (GTT) v mW/m2 s topografsko korekcijo. Izdelana je s podatki iz 119 vrtin iz izmerjenih temperatur v dostopnih vrtinah in merjene toplotne prevodnosti kamnin na jedrovanih vzorcih iz istih vrtin. Na potek izolinij GTT vplivajo štev ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri
Geotermična karta - Izoterme v globini 3000 m
Podzemni geotermični pogoji se ne glede na lego vodonosnikov prikazujejo s primernimi geotermičnimi kartami. Ta karta predstavlja linije pričakovane temperature v globini 3000 m je izvedena iz karte prostorske porazdelitve pričakovane temperature v globini 3000 m (Geotermična karta), ki je izdelan ...     Preberi več >>
Geološki zavod Slovenije Energetski viri