Delavnica Digitalna preobrazba, podatki in umetna inteligenca na zahodnem Balkanu

Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Evropa, na povabilo organizatorja udeležil delavnice na temo "Digitalna preobrazba, podatki in umetna inteligenca na zahodnem Balkanu". Delavnico je v času od 9. do 11.12.2021 v Skopju organizirala Evropska komisija (DG JRC) skupaj z Mednarodno organizacijo za prehrano in kmetijstvo (FAO), Odborom OZN za globalno upravljanje prostorskih podatkov (UN GGIM) in Univerzo Cirila in Metoda iz Skopja. Več informaciji je dostopnih na spletni strani dogodka: Workshop Announcement and Call for Applications: Enlargement and Integration - Digital Transformation, Data and AI in the Western Balkans | EU Science Hub (europa.eu)  

V uvodu zasedanja je udeležence pozdravil vodja enote za prostorske podatke pri JRC, ki je izpostavil pomen tovrstnih dogodkov.

V nadaljevanju je predstavnik Evropske komisije v Skopju Julian Vassallo spregovoril o nedavno odprtem programu z naslovom »EU Global Gateway«, ki je nova evropska strategija za spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter krepitev zdravstvenih, izobraževalnih in raziskovalnih sistemov po vsem svetu. Institucije EU in države članice EU bodo skupaj mobilizirale do 300 milijard EUR naložb v navedene sektorje. Poudaril je tudi pomen pristopa severne Makedonije k programu Horizon2020 (Obzorje 2020). Minister za informacijsko družbo Severne Makedonije Jeton Shaquiri je v svojem nagovoru udeležencem poudaril pomen digitalne preobrazbe, ki v okviru strategije za reformo javne uprave poteka tudi v Severni Makedoniji.Tomaž Petek je predstavil prispevek na temo izvedbe digitalne preobrazbe in uporabe umetne inteligence pri učinkovitem upravljanju prostorskih podatkov.


Sledila so številna predavanja in predstavitve o praktičnih primerih uporabe umetne inteligence v procesu digitalne preobrazbe na različnih področjih. Skupna ugotovitev vseh razpravljavcev je bila, da je umetna inteligenca že globoko prisotna v vsakodnevnih procesih in da jo najpogosteje uporabimo z namenom, da bi bile organizacije bolj konkurenčne in učinkovite. AI je že postala strateški dejavnik za ustvarjanje trajne rasti in zagotavljanje konkurenčne prednosti organizacijam. Največji izziv je upravljanje s spremembami, ki jih potrebujemo v organizacijski strukturi, vodstveni kulturi in naložbah, ki so potrebne za razvoj posameznih veščin in spretnosti, na način da se lahko zaposleni prilagodijo temu globalnemu trendu.