Konferenca PCC in CLR KEN EuroGeographics

Dne 10. in 11.novembra 2021 je Geodetska uprava Republike Slovenije organizirala skupno konferenco Stalnega odbora za kataster pri Evropski uniji (Permanent Committee for Cadastre – PCC) in skupine za kataster in zemljiške knjige - CLR KEN, ki deluje pri EuroGeographicsu. Zasedanje je bilo organizirano v okviru predsedovanja Slovenije Evropskemu Svetu in je zaradi epidemije Covida 19 potekalo kot virtualni dogodek. Glavna tema konference je bila „Vloga državnih geodetskih uprav v programu odpornosti in okrevanja“.

Slovenija kot predsedujoča EU v tej polovici leta predseduje tudi komiteju PCC. Predsedovanje izvaja Geodetska uprava Republike Slovenije. Šestmesečni program predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije temelji na štirih prednostnih nalogah. Pod sloganom "Skupaj. Odporna. Evropa." si Slovenija v predsedovalnem obdobju priozadeva olajšati:
• okrevanje EU in krepitev njene odpornosti,
• razmišljati o prihodnosti Evrope,
• krepitev pravne države in evropskih vrednot ter
• povečati varnost in stabilnost v EU.

Trenutne obsežne zdravstvene izredne razmere zaradi pandemije COVID-19 so prizadele vse države članice, ki se ne morejo ustrezno odzvati same, in zato je potreben skupni odziv na ravni EU. Nacionalne katastrske in kartografske organizacije v EU niso bile izjema glede vpliva pandemije. Ker je država Slovenija izpostavila krepitev odpornosti Evropske unije kot eno njenih glavnih prednostnih nalog, je bila na podlagi navedenih dejstev tudi določena tema tokratnega dogajanja - „Vloga državnih geodetskih uprav v programu odpornosti in okrevanja“. Več informacij o predsedstvu Slovenije, ki ga zagotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije, je zbranih v pismu generalnega direktorja Tomaža Petka na spletni strani PCC.
 

Organizacijo dogodkov in gostiteljstvo je prevzela Geodetska uprava Republike Slovenije ob pomoči EuroGeographicsa, natančneje skupine za kataster in zemljiške knjige CLR KEN ter sekretariata PCC. Konferenca je potekala 10. in 11. novembra – zaradi stanja v svetu – na daljavo. Podanih je bilo 15 predstavitev, povezanih z vlogo geodetskih uprav v programu za odpornost in okrevanje. Predstavitve so objavljene na spletni strani združenja EuroGeographics.

 Konferenci sta prisostvovala 102 strokovnjaka iz 34 držav. Poleg predstavitev sta bila organizirana tudi dva dogodka – sestanek usmerjevalnega odbora PCC (streering committee) in plenarno zasedanje PCC. Obe srečanji je vodil generalni direktor Geodetske uprave Repbulike Slovenije Tomaž Petek. Sestanka usmerjevalnega odbora PCC smo se udeležili predstavniki držav Slovenija, Portugalska, Francija, Švedska, Češka, Španija in Romunija, plenarno zasedanje pa je bilo na voljo predstavnikom držav članic EU in opazovalk.
 
V okviru dogajanja so bili predhodno poslani vprašalniki glede vloge, ki jo imajo nacionalne ustanove, pristojne za kataster, v programu odpornosti in okrevanja. Vprašalnike je obdelal in pripravil povzetek Vodja skupine CLR KEN Daniel Steudel, povezetk pa je na voljo tukaj.

EU bo v prvem polletju leta 2022 predsedovala Francija. Zato sta bila na dogodku v živo, na Geodetski urpavi Republike Slovenije prisotna tudi predstavnika francoske organizacije, pristojne za kataster. Prevzela sta zastavo predsedovanja PCC, ki jima jo je izročil Tomaž Petek.


 
Naslednje dogajanje in konferenca PCC bosta konec meseca maja 2022 v Parizu.

Pripravila: Irena Ažman