LIFO 2020

Obsežen postopek izpolnjevanja vprašalnika Location Interoperability Framework Observatory (LIFO) 2020 in njegovih dopolnitev je končan. Rezultati so na voljo na spletni strani v obliki interaktivne nadzorne plošče. Ponujene so nove funkcionalnosti, ki omogočajo primerjavo rezultatov med različnimi leti in na različnih ravneh (indeks LIFO, področja osredotočenosti in priporočila EULF Blueprint) za eno ali več držav.

V načrtu je tudi izvedba vrste študij primerov uporabe rezultatov LIFO, ki zajemajo tako obstoječo kot načrtovano uporabo. Študije primerov bodo zajemale zlasti uporabo in vrednost rezultatov in LIFO, uporabo in vrednost spletnih orodij LIFO, oceno procesa LIFO 2020 ter potrebe in želje sodelujočih države glede razvoja LIFO razvil v programu Digitalna Evropa (DEP) v naslednjem letu.
V priloge so zanje novice LISO.
 

Pripete datoteke