Letno poročilo o delu Geodetske uprave RS za leto 2020

Poročilo vsebuje kratko predstavitev Geodetske uprave, pregled opravljenega dela po uradih in na Programu projektov eProstor.