6. slovenski INSPIRE dan

POSKRBIMO, DA INSPIRE DELUJE ZA NAS

Letošnji 6. INSPIRE dan je potekal 9. decembra 2020, istega dne kot Konferenca Programa projektov e_Prostor. Kot običajno je bila to priložnost za izmenjavo informacij o tem, kje se trenutno nahajajo naša prizadevanja za uresničevanje zahtev Evropske direktive in nacionalnega Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije. Prav tako pa je bil dogodek tudi priložnost, da se ozremo naprej v naloge in dejavnosti, ki še čakajo na svojo uresničitev.

Danes je treba prostorske podatke obravnavati kot »digitalno valuto«, zato sta potrebni harmonizacija in standardizacija njihove dostopnosti, uporabnosti in transparentnosti. Načelo, da ima prostorski podatek vrednost, da je digitalni prostorski podatek premoženje in da je nova storitev na osnovi infrastrukture za prostorske informacije, ki uporablja digitalne podatke, bogastvo, občutno prispeva h gospodarskemu digitalnemu preoblikovanju. Z razvojem navigacijskih naprav in telekomunikacijskih tehnologij smo že nekaj let priča uporabi prostorskih podatkov pri nastajajočih storitvah. Prostorske informacije odsevajo fizični svet, v katerem se dogajajo vse človeške, gospodarske in okoljske aktivnosti, ter nam s tem zagotavljajo digitalno (virtualno) različico našega sveta, brez česar ni mogoča digitalna ekonomija. Koristi uporabe prostorskih informacij se kažejo v večini naših dejavnostih in storitev.

Generalni direktor Geodetska uprave republike Slovenije Tomaž Petek


Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Tomaž Petek je v uvodnem nagovoru omenil, da je rok za implementacijo zahtev direktive praktično tukaj in da moramo usmeriti pogled naprej, v naslednjo fazo. Implementacija obveznosti INSPIRE se namreč nahaja na prelomni točki.  Evropa je prepoznala bogastvo infrastruktur za prostorske informacije in jih bo vključevala v okviru Evropske strategije za podatke kot pomemben člen v pobudo Evropskega zelenega dogovora. Izvedeno bo tudi vrednotenje izvajanja zahtev INSPIRE, saj izpolnjevanje teh obveznosti lahko pomaga tudi pri uresničevanju evropskih ciljev za trajnost, določenih v evropskem zelenem dogovoru. Pobuda „GreenData4All“, vključuje med svoja izhodišča namreč tudi oceno interakcije med direktivo INSPIRE 2007/2 / ES in direktivo 2003/4 / ES o dostopu javnosti do informacij o okolju. Zaključil je z besedami: "Poskrbimo, da INSPIRE deluje za nas".

Na virtualnem odru se je zvrstilo 5 predavateljev, ki so vsak s svojega zornega vidika predstavili teme, povezane z direktivo INSPIRE, njenim pomenom za prostorsko podatkovno infrastrukturo, predstavljen je bil mehanizem za okoljsko poročanje podatkov o hrupu v povezavi z direktivo INSPIRE, orisana povezava med Nacionalnim interoperabilnostnim okvirjem NIO in INSPIRE, ter nenazadnje, predstavljeni so bili dosežki pri ustvarjanju spletnih storitev, skladnih z INSPIRE.

PREDSTAVITVE s 6. INSPIRE dneva:

Pomen INSPIRE za prostorsko podatkovno Infrastrukturo, mag. Matej Sotlar, Geodetska uprava Republike Slovenije

Direktiva o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa – mehanizem poročanja podatkov in uskladitev z direktivo INSPIRE, Darja Lihteneger, Evropska agencija za okolje
z dodatnimi pojasnili avtorice prispevka glede izmenjevalnih formatov

Nacionalni interoperabilnostni okvir (NIO) – razgledna točka za INSPIRE, Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo, mag. Irena Ažman, Geodetska uprava Republike Slovenije

Skladnost omrežnih storitev z INSPIRE direktivo, mag. Martin Puhar in Nina Prkić Požar, lgea d.o.o.

Za INSPIRE dan je bilo pripravljeno gradivo, ki je priloženo. QR koda za brošuro:


 

Pripete datoteke