LIFO 2020

V okviru akcije ELISE (Evropske rešitve za lokacijsko interoperabilnost za e-upravo), ki je del programa ISA² je JRC razvil Observatorij za lokacijski interoperabilnostni okvir (LIFO - Location Interoperability Framework Observatory) z namenom, da izmeri izvajanje lokacijske interoperabilnosti in ugotovi primere dobre prakse v državah članicah.  v skladno s priporočili načrta Evropski lokacijski okvir (EULF). LIFO je del Onservatorija za nacionalni interoperabilnostni okvir (NIFO - National Interoperability Framework Observatory), ki spremlja, ocenjuje in poroča o napredku pri izvajanju evropskega okvira za interoperabilnost (EIF) med državami članicami. LIFO se lahko uporablja za oceno in primerjavo trenutnega stanja države na področju interoperabilnostnega lokacijskega okvirja, načrtovanje ustreznih ukrepov za povečanje ozaveščenosti o pomenu lokacijskih informacij in storitev, identifikacija priložnosti za možna partnerstva in dobre prakse / rešitve za skupno rabo in ponovno uporabo ter podporo izvajanju EIF na področju geoprostorskih informacij in storitev.

Slovenija je že lani sodelovala v tem projektu, prav tako je tudi letos ena od 18-ih sodelujočih držav. Zbiranje podatkov za leto 2020 se je začelo in bo trajalo do konca leta 2020.

Podatki za lani se nahajajo na povezavi spletne strani EU Komisije, priložen pa je tudi prvi časopis v zvezi z LIFO 2020.
 

Pripete datoteke