Letno poročilo o delu Geodetske uprave RS za leto 2019

Poročilo vsebuje kratko predstavitev Geodetske uprave, pregled dela v preteklem letu ter v zaključnem delu analizo dostopa do digitalnih podatkov Geodetske uprave RS. Poročilo je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku.