Novici s področja dela UN GGIM

Integrirani okvir za prostorske informacije - 2. del: Priročnik za izvajanjeOdbor strokovnjakov je na svojem devetem zasedanju avgusta 2019 pozdravil razvoj in izpopolnitev navodil za izvajanje IGIF (Integrated Geospatial Information Framework) v okviru priprav na nadaljnja in širša globalna posvetovanja z državami članicami in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi. Osnutek navodil za izvajanje IGIF je bil razvit v preteklem letu kot rezultat obširnih posvetovanj z več kot 100 državami. Dokument je sedaj na voljo za najširšo razpravo na globalni ravni. Vsebuje posebne smernice in možnosti, ki jih morajo države upoštevati pri izvajanju zahtev IGIF. Več: http://ggim.un.org/igif


Okvir za učinkovito upravljanje z zemljiščiOsnutek dokumenta, ki opredeljuje okvir za učinkovito upravljanje z zemljišči, je v zadnjih dveh letih razvila strokovna skupina za upravljanje z zemljišči. V teku je široka razprava na globalni ravni, vključene so države članice in drugi pomembni deležniki. Več: http://ggim.un.org/UN-EG-LAM/

Pripombe, vpisane v priloženi obrazec v datoteki FELA_Consultation Draft.pdf, morajo biti poslane gospe Ms. Vilma Frani (Email: frani@un.org). Vabljeni k sodelovanju!

 

Pripete datoteke