5. slovenski INSPIRE dan

19. 11. 2019 je v Kristalni palači v BTC-ju potekal 5. slovenski INSPIRE dan. Udeležilo se ga je 90 strokovnjakov iz različnih institucij, ki se srečujejo z implementacijo direktive INSPIRE. Poudarek letošnjega INSPIRE dneva je bil na večji uporabnosti in dostopnosti prostorskih podatkov preko spletnih storitev pregledovanja in prenosa podatkov. Dogodek sta otvorila državni sekretar iz Ministrstva za okolje in prostor, gospod Aleš Prijon, ter generalni direktor Geodetske uprave RS, gospod Tomaž Petek.


    
          Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor g. Aleš Prijon in generalni direktor Geodetske uprave RS g. Tomaž Petek med pozdravnima nagovoroma*


Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi INSPIRE storitev v Sloveniji, svetovnih smernic Združenih narodov za globalno upravljanje z geoprostorskimi informacijami (UN-GGIM) ter uporabi INSPIRE podatkovnih modelov v različnih evropskih projektih. V drugem sklopu so kolegi iz Hrvaške in Češke predstavili svojo nacionalno infrastrukturo za prostorske informacije ter možnosti dostopanja do zbirk podatkov preko storitev pregledovanja in prenosa. V zadnjem delu je bil prikazan primer povezovanja direktive INSPIRE in podatkov o kulturni dediščini ter prihajajoče spremembe in novosti glede odprtih podatkov, ki bodo vplivale na vse upravljavce zbirk podatkov.

Tuji in domači predavatelji so si bili enotni v zaključku, da je za večjo uporabnost prostorskih podatkov ključno medinstitucionalno povezovanje tako na nacionalni kot tudi na globalni ravni, saj bodo le tako informacije pridobile na vrednosti.


                                                  Udeleženci INSPIRE dneva*                                                                                                 Avtorji predstavitev z organizatorji dogodka*

Program dogodka s predstavitvami (klik na naslov predstavitve in klik na ime avtorja*):
 
09:00 – 09:30 Aleš Prijon, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor / Aleš Prijon, State Secretary, Ministry of the Environment and Spatial Planning
Tomaž Petek, generalni direktor, Geodetska uprava RS / Tomaž Petek, Director General, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
   
09:30 – 09:50 INSPIRE storitve v Sloveniji / INSPIRE services in Slovenia
mag. Matej Sotlar, Geodetska uprava RS / Matej Sotlar, MSc, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
09:50 – 10:10 Povezava aktivnosti INSPIRE UNGGIM in ISA / INSPIRE, UN-GGIM and ISA Related activities
Tomaž Petek, Geodetska uprava RS / Tomaž Petek, The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
10:10 – 10:30 Mintell4EU Evropski informacijski center za mineralne surovine (Mineral intelligence for Europe) / Mintell4EU Mineral intelligence for Europe
Špela Kumelj, Geološki zavod RS / Špela Kumelj, Geological Survey of Slovenia
   
11:10 – 11:30 Infrastruktura za prostorske informacije na Hrvaškem / NSDI in Croatia
Tomislav Ciceli, Državna geodetska uprava, Hrvaška / Tomislav Ciceli, State Geodetic Administration, Croatia
11:30 – 11:50 INSPIRE geoportal in uporaba prostorskih podatkov na  Češkem / INSPIRE geoportal and use of spatial data in Czech Republic
dr. Petr Souček, Državna geodetska uprava, Češka / dr. Petr Souček, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Chech Republic
   
12:50 – 13:10 Direktiva INSPIRE in podatki o kulturni dediščini / INSPIRE Directive and Cultural Heritage Data
mag. Ksenija Kovačec Naglič in Grega Žorž, Ministrstvo za kulturo RS / Ksenija Kovačec Naglič, MSc and Grega Žorž, Ministry of Culture
13:10 – 13:30 Smernice za objavo odprtih podatkov / Guidelines for publishing of Open Data
mag. Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo / Aleš Veršič, MSc, Ministry of Public Administration

*Vse fotografije na strani: Nejc Balantič

                            
 

Pripete datoteke