Sestanek tehnične skupine INSPIRE MIG-T60. sestanek MIG-T je potekal 15. in 16. oktobra 2019 v Pragi. Po treh spletnih sestankih tehnične podskupine skupine INSPIRE za implementacijo in vzdrževanje (MIG-T) smo se na 60. sestanku udeleženci srečali osebno.

Glede na to, da je bil sestanek redni, so bile tudi obravnavane teme pričakovano nadaljevanje tem prejšnjih sestankov in usmeritev MIG-T. Govorili smo o novostih pri INSPIRE poročanju in monitoringu, dostopnosti podatkov in metapodatkov, uporabnosti podatkov na Geoportalu, prednostnih okoljskih zbirkah (PDS), akcijah »prostorski podatki na spletu« (SDW), novostih pri formatih ter reorganizaciji skupine MIG-T.

Veliko zanimanja in diskusije je bilo o novem načinu poročanja indikatorjev, ki bodo pri naslednjem poročanju (15. 12. 2019) prvič samodejno izračunani iz metapodatkov na EU Geoportalu. Zato so države izrazile potrebo po stabilnem in zanesljivem delovanju glavnih infrastrukturnih komponent ter zahtevale jasnejšo komunikacijo in obveščanje o spremembah s strani JRC.

Poskusi izgradnje pan-evropskih zbirk prostorskih podatkov za določene INSPIRE teme s strani ESTAT, EEA in JRC so pokazali, da je še vedno veliko ovir do cilja, da bi INSPIRE infrastruktura bila res pripravljena za uporabo: manjkajoči metapodatki, restriktivni oziroma nejasni pogoji dostopa do podatkov, tehnične težave s servisi, pomanjkanje harmonizacije.

Ena daljših diskusij je bila tudi o integraciji INSPIRE skladnih zbirk in servisov v nacionalne infrastrukture. Države poleg nacionalne  gradijo vzporedne infrastrukture za zagotovitev INSPIRE skladnosti. Dogovorjeno je bilo, da se diskusija o tem nadaljuje na sestanku MIG skupine. Evropska komisija pa se mora odločiti, kakšne so ambicije za INSPIRE infrastrukturo - ali naj bodo objavljeni zgolj INSPIRE skladne zbirke in servisi, ali tudi širše.

Med alternativnimi formati je bilo največ zanimanja za GeoPackage, čeprav je bil kot najbolj zanimiv format na prejšnjih MIG-T sestankih izpostavljen GeoJSON. Za zapis UML modelov nekaterih tem v GeoJSON formatu so izdelana navodila. Za GeoPackage so podobna navodila v izdelavi. Dogovorjeno je bilo tudi, da se izdelajo navodila po korakih, kako zagotoviti OGC API - Features skladne servise za prenos.

Sprejeta sta bila sklepa o zaključku SDW akcij o izboljšanju odkrivanja prostorskih podatkov v spletnih iskalnikih ter povezanih podatkih (Linked Data) in permanentnih identifikatorjih. Pričakuje se še poročila o ugotovitvah teh akcij.

Sprejet je bil predlog JRC po zmanjšanju števila rednih MIG-T sestankov. Namesto tega bi se organiziralo več namenskih tematskih sestankov ali delavnic z željo, da potrebe izkažejo države same.

Povezava na program ter predstavitve sestanka, kjer so podrobnejši opisi ugotovitev in sklepov:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=403577978


Zapisal: Matej Sotlar