Transformacija podatkov evidenc Geodetske uprave od 5.1.2019 do 21.1.2019

Transformirane bodo horizontalne koordinate v nov državni koordinatni sistem
V času od 5. do 21. januarja 2019 bo izveden prehod na novi državni koordinatni sistem (D96/TM). V tem času Geodetska uprava ne bo evidentirala sprememb podatkov v evidencah, nemoteno pa bo vlaganje zahtev za začetek upravnih in drugih postopkov.

Storitve dostopa do podatkov Geodetske uprave bodo delovale nemoteno s stanjem podatkov na dan 4. januar 2019.

Po izvedeni transformaciji bodo predvidoma do leta 2021 podatki na voljo v obeh koordinatnih sistemih. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani.
http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/drzavni-prostorski-koordinatni-sistem/


Za morebitne nevšečnosti v času prehoda na novi koordinatni sistem se vam že v naprej opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Za vsa vsebinska vprašanja smo vam na razpolago na elektronskem naslovu info@geovrata.si

Geodetska uprava Republike Slovenije