Posnetek predavanj o transformaciji koordinat

Na voljo je na straneh IZS

Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru projekta Transformacija koordinat v novi koordinatni sistem organizirala izobraževanje z naslovom: Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami? 

Izobraževanje je bilo namenjeno širši strokovni javnosti.

 Zaradi velikega zanimanja in omejenega števila mest na izobraževanjih, je izobraževanje, ki je bilo izvedeno 12.11.2018, tudi posnela in je na voljo za ogled na straneh Inženirske zbornice slovenije na  tej povezavi.

Predavatelja na predavanjih sta bila mag. Marijana Vugrin (prvih 45.minut posnetka) in Andrej Mesner (posnetek od 45. minute naprej).