Dodatno izobraževanje za transformacijo koordinat

Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?

Zaradi velikega zanimanja je Geodetska uprava Republike Slovenije organizira dodatno izobraževanje z naslovom:
 
Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?
 
Zakaj je udeležba na izobraževanju priporočljiva za vse, ki pri svojem delu uporabljajo prostorske podatke?
 

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu, ki je bil sprejet leta 2014 (ZDGRS, 2014), je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje.

Zakon je opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.
Do konca leta bo Geodetska uprava transformirala v novi koordinatni sistem tudi koordinate zemljiškega katastra, katastra stavb in vseh drugih geodetskih evidenc. V nov koordinatni sistem bo potrebno transformirati tudi prostorske podatke vseh drugih upravljavcev.
 
V teku je torej »poslavljanje« od starega koordinatnega sistema D48/GK, zato je potrebno spoznati novega. In kaj to pomeni za prostorske podatke in vse nas, ki se dnevno srečujemo z njimi? 
Izobraževanje bo potekalo
16 novembra 2018, od 13. do 15. ure,
v prostorih Inženirske zbornice Slovenije,
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.


Izobraževanje bo brezplačno, obvezna je prijava zaradi omejenega števila udeležencev.
 
Prijavite se lahko preko spletnega obrazca.
 
Dodatne informacije so na voljo preko telefonske številke 0590 96 684 alielektronskega naslova marijana@digidata.si.

Vabilo je v priponki.