4. slovenski INSPIRE dan

Ljubljana, 7. november 2018

Dogodka, ki je potekal 7. 11. 2018 v Kristalni palači v BTC-ju, se je udeležilo 110 udeležencev iz različnih institucij, ki se srečujejo z implementacijo direktive INSPIRE.  4. slovenski INSPIRE dan sta otvorila državni sekretar iz Ministrstva za okolje in prostor, gospod Aleš Prijon ter generalni direktor Geodetske uprave RS, gospod Anton Kupic.  

V prvem sklopu predavanj so predavatelji iz tujine predstavili novosti in aktivnosti,  ki se odvijajo na evropski ravni  na področju okoljskega poročanja in skupne platforme za prostorsko medopravilnost. Predavatelj iz Italije je predstavil implementacijo direktive INSPIRE v Italiji.  Ugotovljeno je bilo, da se tudi v Italiji srečujejo s podobnimi težavami, kot jih je opaziti v Sloveniji.

V drugem delu so predstavniki Geodetske uprave RS, ki je tudi Nacionalna točka za stike, Direkcije RS za vode, Ministrstva za javno upravo RS, Geološkega zavoda RS in Statističnega urada RS predstavili izkušnje pri implementaciji direktive INSPIRE, zahteve, ki jim jih nalaga direktiva,  težave pri delu... ter seveda dosežene rezultate in načrte za naprej. Poudarek je bil na INSPIRE skladnih oblikah prostorskih podatkov, omrežnih storitvah ter geoportalih, ki predstavljajo ključno točko za dostop do infrastrukture za prostorske informacije.  

Tretji del je bil namenjen projektu HARMO-DATA, ki se ukvarja s čezmejno harmonizacijo prostorskih podatkov z uporabo INSPIRE modela harmonizacije med Slovenijo in Italijo. Predstavniki Geodetskega inštituta ter  Univerze v Trsu so predstavili aktivnosti, ki potekajo v čezmejnem sodelovanju. Prikazana je bila uporaba visoko ločljivih radarskih satelitskih posnetkov Sentinel-1 za pomorski monitoring ob izrednih dogodkih ter praktičen prikaz uporabe prostorskih podatkov za namene 3D urbanega modeliranja z orodjem Modelur, ki ga je razvilo podjetje AgiliCity.
 

   Generalni direktor Geodetske uprave RS
                                    Udeleženci INSPIRE dneva                                                                                              Generalni direktor Geodetske uprave RS Anton Kupic

Tako tuji kot domači predavatelji so si bili enotni v želji, da se okrepi zavedanje o uporabnosti  skupne infrastrukture za prostorske informacije, ki ne predstavlja samo dodatnega dela, ampak odpira nove priložnosti sodelovanja in povezovanja.


Program INSPIRE dneva s predstavitvami:

Pozdravni nagovor
Aleš Prijon, državni sekretar, MOP
INSPIRE kontaktna točka in program projektov eProstor
Anton Kupic, generalni direktor Geodetske uprave RS
 Prva sekcija predavanj INSPIRE
Prednostne zbirke podatkov in poročanje
Darja Lihteneger,  Evropska agencija za okolje
ELISE - referenčna platforma za prostorsko medopravilnost
Simon Vrečar,  Evropska komisija, JRC
Implementacija INSPIRE v Italiji
Carlo Cipolloni, ISPRA DG-SINA (Oddelek za nacionalni okoljski informacijski sistem)
Druga sekcija predavanj INSPIRE
Pregled implementacije INSPIRE v Sloveniji
Tomaž Petek, Geodetska uprava RS
INSPIRE v okviru programa projektov eProstor
Irena Ažman, Geodetska uprava RS
Geološki podatki in INSPIRE
Matija Krivic, Geološki zavod Slovenije
INSPIRE in WISE
Urška Kušar,  Direkcija RS za vode
Polona Mihorko, Agencija RS za okolje
OPSI in metapodatkovni sistem INSPIRE
Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo RS
STAGE 2.0 - statistika v prostoru
Igor Kuzma, Statistični urad RS
Tretja sekcija predavanj HARMO-DATA
HARMO-DATA, čezmejna harmonizacija prostorskih podatkov z uporabo INSPIRE modela harmonizacije
Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije
Raffaela Cefalo, Univerza v Trstu
Uporaba Sentinel-1 podatkov za čezmejno spremljanje prostora
Alen Mangafić, Geodetski inštitut Slovenije
3D urbano modeliranje z uporabo orodja Modelur na območju Nove Gorice
Jernej Vidmar, AgiliCity