Odprta pisarna pomoči

za transformacijo v koordinatni sistem D96/TM

Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS), ki je bil sprejet leta 2014, je določil nov državni geodetski referenčni sistem ter naloge in pristojnosti za njegovo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Hkrati pa je zakon opredelil tudi transformacijo podatkov iz vseh uradnih evidenc v novi koordinatni sistem D96/TM.
 
Uveljavitev novega koordinatnega sistema in transformacija prostorskih podatkov odpira mnoga vprašanja tako pri strokovni kot laični javnosti.
 
Zato je Geodetska uprava v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizirala pisarno pomoči za strokovno in laično javnost, ki je začela delovati v novembru.
 
Vprašanja v povezavi s transformacijo v novi koordinatni sistem lahko posredujete na elektronski naslov info@geovrata.si.