Konferenca INSPIRE

Antwerpen, 18. do 21. september 2018

Med 18. in 21. septembrom je v Antwerpnu v Belgiji potekala INSPIRE konferenca 2018, ki se je je udeležilo več kot 700 strokovnjakov z različnih področij, povezanih z geoprostorskimi informacijami. Na 4 plenarnih zasedanjih in 44 sekcijah je bilo predstavljenih 236 referatov. V sklopu konference je bilo organiziranih tudi 16 delavnic, več kot 20 podjetij in institucij pa se je predstavilo na razstavnem prostoru.


   

                      Utrinka z razstavnega prostora


Na konferenci, ki je letos potekala pod naslovom »Make it work together«, so bili poudarjeni učinki in priložnosti, ki jih INSPIRE direktiva oziroma standardizirana infrastruktura prostorskih podatkov prinaša. Govora je bilo o tem, kako infrastruktura prostorskih informacij lahko pomembno prispeva in občutno olajša uresničevanje okoljskih ciljev in zavez, ki so jih države članice sklenile na mednarodni ravni. Poleg tega ponuja velike možnosti rasti in razvoja, s čimer lahko naša podjetja postanejo vodilna v svetovnem merilu na področju napredne tehnologije, ki je potrebna za tranzicijo v zeleno ekonomijo. Glede na to, da so mnoge znanstvene, ekološke in tehnološke iniciative v EU že dovolj zrele, je čas za učinkovito povezovanje in vzajemno rast skupnosti in gospodarstva, kar bomo dosegli – kot pravi letošnji slogan – s skupnim in povezanim delovanjem.

V prvih treh dneh konference so v dopoldanskem času najprej potekale predstavitve in delavnice, potem pa se je odvilo plenarno zasedanje. Popoldne sta bila na sporedu še dva sklopa predstavitev in delavnic. Zadnji dan se je začel z dvema sklopoma predstavitev in delavnic. Kot zadnje dejanje konference so pripravili zaključno plenarno zasedanje.

Na predstavitvah in delavnicah so prispevke pripravili predstavniki nacionalnih agencij in partnerjev, ki so opisali dosedanje izkušnje pri implementaciji INSPIRE direktive in predstavili načrte za prihodnost, komercialnih ponudnikov, ki so pojasnili, kako lahko z njihovimi produkti olajšamo zadovoljitev INSPIRE zahtev, ter neodvisnih mednarodnih institucij, ki predpisujejo standarde. Veliko zanimanja so bile deležne nove tehnologije, ki se bodo zagotovo uporabljale v prihodnosti (tudi v INSPIRE projektih): Open Geospatial Consortium (OGC) je predstavil novo verzijo standarda spletnih servisov WFS 3.0; ena od sekcij je bila v celoti namenjena predstavitvi tehnologije verige blokov (blockchain) in uporabi le-te v flamski upravi; veliko prispevkov se je dotaknilo nove generacije spleta – semantičnega spleta (imenovan tudi Splet 3.0), kjer ključno vlogo igra metodologija povezanih podatkov (Linked Data). Med pomembnejšimi novostmi sta tudi prenovljena evropski geoportal in tematski pregledovalnik (INSPIRE Thematic Viewer), ki ju je predstavila ekipa Joint Research Centre (JRC) in ponujata lažji pregled in preverjanje skladnosti zbirk podatkov in storitev z INSPIRE zahtevami. Od nacionalnih dobrih praks je bila med zanimivejšimi in trenutno za nas aktualnimi danska predstavitev lastnega razvoja metapodatkovnega sistema za produkcijo in distribucijo. Predstavniki Slovenije smo sodelovali pri dveh predstavitvah, in sicer je g. Tomaž Petek iz Geodetske uprave predstavil izkušnje pri koordinaciji dela javnih ustanov in agencij v programu projektov eProstor, g. Blaž Barborič iz Geodetskega inštituta in g. Martin Puhar iz podjetja Igea pa sta sodelovala pri predstavitvi projekta HARMO-DATA.

 

 
                      Tomaž Petek med predstavitvijo


Med posterskimi razstavljavci je bil tudi ponudnik nadzorne programske opreme za spletne servise Spatineo, od katerega je Geodetska uprava prejela certifikat odličnosti za dostopnost in zanesljivost delovanja javnih spletnih storitev.

 


                      Certifikat Spatineo


Otvoritveno plenarno zasedanje
je s prispevkom o vlogi INSPIRE direktive pri vzpostavitvi in delovanju NSDI v Belgiji, še posebej pri učinkovitejšem sodelovanju vseh deležnikov na nacionalni in regionalni ravni, začel g. Steven Vandeput, minister za obrambo v Belgiji. Direktorica nizozemske agencije ga. Dorine Burmanje je predstavila delovanje UN GGIM, katerega sopredsedujoča je tudi sama, najbolj pa je občinstvo navdušil 91-letni g. Piero Bruni, še vedno aktivni predsednik zveze, ki se bori proti onesnaženju jezera Bolsena v Italiji.

 


                      Belgijski minister za obrambo Steven Vandeput med otvoritvenim govorom


Naslov plenarnega zasedanja drugega dne je bil »Tranzicija v zeleno ekonomijo in INSPIRE«. Dr. Hans Bruyninckx je predstavil temo z vidika Evropske okoljske agencije (EEA), pri kateri je izvršni direktor. Njihova vizija je, da bi v letu 2050 živeli dobro in v okviru ekoloških zmožnosti planeta. V nadaljevanju so predstavniki gospodarstva predstavili svoje poglede na prihodnjo oskrbo z energijo, hrano in upravljanje z odpadki, pri čemer so izpostavili ključni pomen prostorskih informacij.

Skupna točka predstavitev plenarnega zasedanja tretjega dne z naslovom »Digitalna transformacija – INSPIRE – digitalna tranzicija« je bil poudarek koristi za prebivalstvo kot glavni cilj. Kot trenutna večja izziva sta bila izpostavljena razbitje otokov podatkov, ki ga dosežemo z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem zbirk podatkov, ter upravljanje z obsežnimi zbirkami podatkov (član uprave podjetja TomTom, ki je ponudnik navigacijskih sistemov, je pojasnil, da na svojih zemljevidih lahko opravijo več kot 2 milijona popravkov na uro).

Na zaključnem plenarnem zasedanju je najprej prof. Roeland Samson iz Univerze v Antwerpnu predstavil projekt izboljšave kakovosti zraka v Antwerpnu, v katerem so poleg univerze sodelovali prostovoljci in občani. Občani so po vsem mestu gojili jagode. Liste jagod je univerza analizirala in s pomočjo povezovanja podatkovnih zbirk ugotovila povezave med intenzivnostjo prometa in onesnaženostjo zraka z določenimi delci. To je primer dobre prakse sodelovanja in povezovanja podatkov, ki je imel za direktno posledico koristi za občane (čistejši zrak) – torej prav lastnosti, ki so bile med konferenco in tudi na zaključnem plenarnem zasedanju večkrat poudarjene. 
                      Udeleženci INSPIRE konference iz Slovenije


Naslednja INSPIRE konferenca bo leta 2020 v Dubrovniku.

Zapisal: Matej Sotlar