Osmo plenarno zasedanje strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM

Potekalo je v New Yorku od 31. julija do 3. avgusta 2018

V dneh od 31. julija do 3. avgusta 2018 je v New Yorku na sedežu Organizacije Združenih Narodov potekalo osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje z geografskimi informacijami - UNGGIM. Zasedanja se je udeležilo več kot 380 delegatov iz 88 držav članic OZN ter 137 predstavnikov opazovalcev iz 85 različnih nevladnih organizaciji in strokovnih mednarodnih združenj in organizaciji. Slovenijo je na zasedanju zastopal Tomaž Petek, predstavnik Geodetske uprave Republike Slovenije, ki je istočasno tudi predsedujoči evropskega regionalnega izvršilnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami v Evropi (UN GGIM-Evropa). Ob robu plenarnega zasedanja je bilo organiziranih še 36 spremljevalnih dogodkov ter sestanek razširjenega odbora izvršilnega odbora UN GGIM Evropa.

Več na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.