Predstavnik Geodetske uprave RS predsedujoči v izvršnem odboru UN GGIM Evropa

Imenovan je bil na 5. plenarnem zasedanju evropskega regionalnega odbora v Bruslju.

V Bruslju je 6. in 7. junija potekalo peto plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje s prostorskimi informacijami, ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov (UN GGIM Evropa). Zasedanja se je udeležilo 58 udeležencev iz 22 držav ter predstavnikov 13 opazovalcev (EuroGeographics, EUROSTAT, EEA, GSDI, ESPON, JRC, EuroSDR, EFGS,  UN ECE itd).V zaključnem delu plenarnega zasedanja UN GGIM Evropa je bila opravljena tudi izvolitev novega člana izvršilnega odbora UN GGIM Evropa ter zamenjava na mestu predsedujočega izvršilnemu odboru. Udeleženci plenarnega zasedanja evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje prostorskih podatkov, ki deluje v okviru OZN, so za novega člana izvršilnega odbora UN GGIM Evropa izvolili Davida Hendersona iz Ordnance Survey, Velike Britanije, za novega predsednika izvršilnega odbora pa Petek Tomaža iz Geodetske uprave Republike Slovenije. Dosedanji predsedujoči izvršilnemu odboru UN GGIM Evrope Bengt Kjellson iz Švedske geodetske uprave je namreč zaradi odhoda na nove službene obveznosti, zapustil švedsko geodetsko upravo Landmateriet in s tem tudi zapustil izvršilni odbor UN GGIM Evrope.

Več o dogodku na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije.