DELAVNICA Z UPRAVLJAVCI ZBIRK PROSTORKIH PODATKOV

Ponedeljek, 4. junija 2018, na Geodetski upravi Republike Slovenije

V ponedeljek, 4. junija 2018 je na Geodetski upravi Republik Slovenije (GURS) potekala delavnica, na katero so bili poleg predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor (MOP), GURS in izvajalcev projektov eProstor, vabljeni tudi upravljavci zbirk prostorskih podatkov iz različnih inštitucij.


 
Vabilu so se odzvali predstavniki Geološkega zavoda Republike slovenije, Statističnega urada republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkcije republike Slovenije za vode in Ministrstva za kulturo. Pogrešali smo predstavnike Agencije Republike Slovenije za okolje, ki so pomembni upravljavci prostorskih podatkov, vezanih na okolje.
 
Namen delavnice je bil seznanitev upravljavcev zbirk prostorskih podatkov s tremi aktualnimi projekti, ki potekajo v okviru programa projektov eProstor in z obveznostmi, ki jih ti projekti prinašajo posameznim upravljavcem.
 
Na delavnici so bile predstavljene teme:
 
  • direktiva INSPIRE in s tem povezane obveze za vzpostavitev omrežnih storitev nad zbirkami prostorskih podatkov;
  • transformacija prostorskih podatkov iz koordinatnega sistema D48 v D96 - Evropski koordinatni sistem;
  • souporaba podatkov v okviru Prostorskega informacijskega sistema (PIS)
 
Po predstavitvi, ki sta jo pripravila Tomaž Petek (GURS) in Jurij Mlinar (MOP), se je odvila živahna razprava, v kateri je bila razrešena marsikatera nejasnost.


 
Osnovni namen delavnice je bilo informiranje udeležencev in opozorilo na njihove obveznosti, ki jih bodo morali izpolniti kot upravljavci zbirk prostorskih podatkov. Ocenjujemo, da je bila delavnica uspešna, osnovni cilj pa dosežen.
 
Kot nadaljevanje delavnice bodo v naslednjih dneh potekala dvostranska srečanja s posameznimi upravljavci, na katerih bomo govorili o konkretnih načinih izvajanja obveznosti in o morebitni pomoči MOP in GURS za izvedbo teh obveznosti.

V pripetih datotekah si lahko ogledate predstavitve z delavnice.