Delavnica o povezovanju podatkov s posrednim georeerenciranjem

  • delavnico bo organiziralo združenje EuroSDR ob podpori EGG skupine INSPIRE. Potekala bo v Parizu 4. in 5. septembra 2018. INSPIRE teme kot so zemljepisna imena, naslovi in prostorske enote so jedrni podatki, ki so omogočajo posredno referenciranje v prostoru, zato je seminar lahko zanimiv za širšo skupnost INSPIRE.