Dejavnosti EuroGeographics-ove skupine za INSPIRE

V prihodnjih mesecih skupina načrtuje nekaj zanimivih dogodkov

Skupina INSPIRE, organizirana v okviru evropskega združenje geodetskih uprav EuroGeographics, je objavila načrt dogodkov v prihodnjih mesecih. Načrtujejo spletne seminarje in delavnice.
 
 
Pomembnejši dogodki so:

Spletni seminar o UN-GGIM
  • bo potekal  5. Junija 2018 od 10. do 12. Ure, predstavljene bodo dejavnosi evropske delovne skupine o jedrnih podatkih (François Chirié in/ali Dominique Laurenter) globalne delovne skupine o fundamentalnih podatkov (Clare Hadley). Registracija za spletni seminar bo možna kmalu.

Spletni seminar o preverjanju pravilnosti
  • bo potekaj 26. junija od 9.30 do 11.30. Tema seminarja bo preverjanje ustreznosti metapodatkov, podatkov in spletnih storitev. Cilj seminarja je seznanitev o napredku preverjevalnikov INSPIRE ter izmenjava izkušenj glede uporabe tega orodja.
Vsebina:
  •      predstavitev in novosti validatorja INSPIRE (Michael Lutz),
  •      Uporaba validatorja v projektu ELS (European Locaition Services) – (Roy Mellum)
  •      belgijske izkušnje (Ann Crabbe)
  •      španske izkušnje (Paloma Abad)
  •      danske izkušnje (Heide Vanparys).
Registracija je možna na povezavi https://attendee.gotowebinar.com/register/2234606041607859969


Delavnica o povezovanju podatkov s posrednimi prostorskimi referenčnimi okviri
  • bo organizirana s strani EuroSDR ob podpori EGG skupine INSPIRE. Potekala bo v Parizu 4. in 5. septembra 2018. INSPIRE teme kot so zemljepisna imena, naslovi in prostorske enote so jedrni podatki, ki omogočajo posredno referenciranje v prostoru, zato je seminar lahko zanimiv za širšo skupnost INSPIRE.
 
Delavnica o uporabi podatkov INSPIRE

Cilj delavnice je izmenjava izkušenj o sedanjih in potencialnih uporabnikih INSPIRE ter o načinih za povečanje uporabe INSPIRE podatkov in  izdelkov. Delavnica bo organizirana jeseni, najverjetneje v Varšavi. 


Spletna strani skupne KEN INSPIRE: https://eurogeographics.org/knowledge-exchange/inspire-ken/