Sestanek tehnične skupine za implementacijo INSPIRE

Ispra, 30. in 31. oktober 2017

Poročilo s sestanka INSPIRE skupine MIG-T
 
Dne 30. in 31. oktobra 2017 je v Ispri na sedežu JRC (Joint Research Centre) potekal 44. redni sestanek tehnične skupine za vzdrževanje in dopolnjevanje izvedbenih gradiv direktive INSPIRE (v nadaljevanju skupina MIG-T). Sestanka se je udeležilo skupaj 42 predstavnikov iz  JRC,  držav članic in držav kandidatk. Sestanka se je udeležil slovenski član skupine mag. Uroš Mladenovič.
 
Poudarki iz sestanka
Nadaljujejo se prizadevanja, da bi se sedanje poročanje po direktivi v bodoče nadomestilo s stalnim monitoringom na osnovi metapodatkov. Tovrstna sprememba posega v 21. člen Direktive in bi bila lahko obravnavana v paketu z morebitnimi pravnimi prilagoditvami  kot posledica bodočih sprememb pri okoljskem nadzoru in poročanju.
 
Za testiranje je dostopen prenovljeni validator metapodatkov in storitev na naslovu http://inspire-sandbox.jrc.ec.europa.eu/validator/  Svoje izkušnje pri testiranju sta predstavili Češka in Slovaška. Eno od odprtih vprašanj je, ali naj bo namestitev validatorja na JRC samo referenčna in si članice validacijo integrirajo na nacionalnem nivoju, ali pa naj validator na JRC služi za polno, produkcijsko preverjanje. DG ENV in JRC nameravata validator uporabiti tudi za nadzor nad stanjem metapodatkov in storitev.


 
Bliža se končni datum za implementacijo zahtev INSPIRE za zbirke in storitve iz Priloge I k direktivi. Zato in tudi zaradi okoljskega poročanja na JRC pripravljajo tematski pregledovalnik dostopnosti podatkov na osnovi metapodatkov. Namen orodja je, da bi se v sodelovanju z državami članicami izboljšali kakovost metapodatkov in dostopnost do podatkov.
 
Ena pomembnejših nalog, ki poteka, je identifikacija podatkov  za potrebe okoljskega poročanja. Predstavljene so bile aktivnosti EC/EEA na področju inventarizacije in priprave seznama potrebnih podatkovnih nizov za okoljsko poročanje. Trenutna različica seznama, verzija 1.2, je dosegljiva na naslovu https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki/PriorityList. Za lažjo identifikacijo teh podatkovnih nizov v metapodatkovnih zapisih pa se predvideva vpis ključnih besed v metapodatke in vzpostavitev seznama ključnih besed v okviru Registry. Demo verzija seznama je dostopna na naslovu http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/priority-dataset.
 
Na kratko so bile predstavljene aktivnosti EC/EEA na področju inventarizacije in priprave seznama potrebnih podatkov za okoljsko poročanje. Trenutna verzija seznama, verzija 1.2 je dosegljiva na naslovu https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/2016-5/wiki/PriorityList.


 
Predstavljen je bil dokument, ki je nastal v okviru aktivnosti ELISE ISA2, in obravnava prostorske podatke na spletu. Dokument je dosegljiv na povezavi  https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/attachments/download/2178/DOC-7_ELISE_D2.1.1_Spatial_Data_on_the_Web_tools_and_guidance_for_data_providers_v1.0.pdf


 
 
Celoten zapisnik sestanka je dosegljiv na povezavi https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_44#44th-meeting-of-the-MIG-permanent-technical-sub-group-MIG-T
 
Zapisal: mag. Uroš Mladenovič