Kartice držav za izvajanje direktive INSPIRE

Za vse države članice so objavljene na evropskem portalu INSPIRE

Evropska komisija je objavila kartice INSPIRE za države članice. Kartice predstavljajo sumarnik glede izpolnjevanja obveznosti INSPIRE za posamezno državo.V dokumentu za Slovenijo je izpostavljen napredek Slovenije na različnih področjih izvajanja direktive INSPIRE ter predstavljen načrt ukrepov za nadaljnje izboljšanje izvajanja INSPIRE. Podatkovni list države vsebuje informacije, pridobljene iz:
- triletnega poročila o izvajanju INSPIRE
- poročila o spremljanju vzpostavitve in uporabe IPI za leto 2016,

- zaključkov dvostranskega srečanja o izvajanju direktive INSPIRE med Predstavnik Komisije in Slovenije.Komisija za Slovenijo predlaga naslednje dejavnosti:
Kartice INSPIRE so dostopne tukaj.