Preverjalnik INSPIRE

Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije je objavilo različico 1.0 skupnega validatorja INSPIRE.

Potrjevanje oziroma preverjanje podatkov, metapodatkov ali storitev glede na zahteve INSPIRE je ključni korak za izvajalce, da bi razumeli, kje so na poti uresničevanja zahtev INSPIRE  – kako  daleč so napredovali in kje jih čaka še potrebno delo. Preverjanje ustreznosti elementov IPI lahko zagotovi enostavno in samodejno orodje za razumevanje in interpretacijo zahtev INSPIRE.
 
Razvoj skupno dogovorjenih pravil in ustreznih orodij za preizkušanje skladnosti je bil zato že od samega začetka ena glavnih dejavnosti skupine za vzdrževanje in izvajanje INSPIRE (MIG)  z namenom, da preprečijo:
  • neskladja med rezultati validacije v različnih državah članicah in preverjanjem na evropski ravni ter
  • podvajanje prizadevanj za razvoj, vzdrževanje in delovanje orodij za preverjanje v državah članicah in EU.
 
V okviru projekta MIWP-5 se je delo med letoma 2014 in 2016 osredotočilo predvsem na razvoj skupno dogovorjenih nizov abstraktnih preskusov za testiranje (ATS – Abstract Test Suite) skladnosti elementov infrastrukture z zahtevami in tehničnimi navodili INSPIRE, vključno z metapodatki, omrežnimi storitvami in medopravilnostjo podatkov.
 
Na podlagi teh ATS je bil v okviru ukrepa ARE3NA ISA razvit referenčni preverjalnik - validator. To delo vključuje razvoj:
  • osnov za testiranje, ki jih je mogoče ponovno uporabiti in ki med drugim omogočajo povezavo z zunanjimi orodji za testiranje (kot je npr. engine OGC CITE) in
  • izvedljivih nizov preskusov, ki izvajajo teste, opredeljene v ATS .
 
Konec meseca julija je bila objavljena različica 1.0.0 skupnega preverjalnika INSPIRE, ki zajema teste za tehnične smernice INSPIRE za:
  • metapodatke (v1.3),
  • storitve prenosa ( Atom in WFS) ter
  • teme podatkov iz Priloge I.
 
Novi validator bo predstavljen na praktični delavnici v torek, 5. septembra, med 11.00 in 12.30 v času konference INSPIRE 2017. Zainteresirani udeleženci delavnice naj se predhodno prijavijo in navedejo vse podatke, metapodatke in/ali storitve, ki bi jih radi testirali. Podatki za prijavo so v priloženi datoteki.
 
 
Več: stran INSPIRE EU