38. sestanek skupine INSPIRE MIG-T

Sestanek je potekal 28.in 29. marca 2017, v Gentu, Belgija.

28-29.3.2017 je bil v Gentu sestanek MIG-T skupine. MIG-T je tehnična podskupina skupine MIG - maintenance and Implementation Group, ki je sestavljena iz predstavnikov nacionalnih točk za stike in je odgovorna za nadaljnje aktivnosti glede izpolnjevanja zahtev INSPIRE . Sestanka se je udeležil član skupine mag. Uroš Mladenovič.

Na plodnem dvodnevnem sestanku je bilo izmenjano veliko različnih informacij.
Nekaj poudarkov:
  • Podatki za teme iz priloge I, vključno z metapodatki in storitvami morajo biti do 23.11.2017 skladni z izvedbenimi pravili INSPIRE direktive.
  • Bodoča prioriteta komisije je na temah iz priloge III ter na izvedbi okoljskega poročanja preko INSPIRE infrastrukture.
  • Potekajo aktivnosti pri analizi  vsebin, ki so pomembne za poročanje (prioritetna lista), ter aktivnosti glede  možnosti uporabe ključnih besed za opredelitev teh vsebin v metapodatkih.
  • EU pripravlja nov validator   INSPIRE storitev ter nov  Geoportal, ki bo predvidoma objavljen pred INSPIRE konferenco v mesecu septembru.
  • Potekajo aktivnosti v povezavi s programom Copernisuc, programom ISA2 (e-uprava), združenjem OGC in GEOSS na področju izmenjave mnenj, dobre prakse in predlogov standardov.
Vabimo vas da si program, gradiva in zapisnik sestanka ogledate na spletni strani  https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/projects/mig-inspire/wiki/MIG-T_meeting_38
Priporočamo tudi oglede tematskih strani INSPIRE na povezavi http://inspire.ec.europa.eu/inspire-tools.